Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Varning och straffavgift för advokats olämpliga uttalanden

Processrätt
Publicerad: 2021-06-09 14:23
Foto: Fotograferna Holmberg / TT /

En advokat varnas och åläggs att betala straffavgift för att ha gjort olämpliga uttalanden gentemot två personer och dessutom agerat ombud – trots att han står som ”ej verksam” i samfundets matrikel.
Samfundet anser dessutom att advokaten uttryckt sig olämpligt i sina yttranden till disciplinnämnden.

Anmälan till disciplinnämnden kom från två personer som var inblandade i ett tvistemål. I anmälan påstods att den aktuella advokaten, trots att de hade ett ombud, hade tagit direktkontakt med dem och dessutom gjort ”kränkande och förklenande uttalanden” om de båda. Uttalanden som de polisanmält advokaten för.

Advokaten har till disciplinnämnden anfört att det rör sig om en grannfejd mellan honom, hans familj och de två personerna som anmält honom. Han vidgår visserligen att hårda ord uttalats i de fall anmälarna ”överskridit lagar och regler”, men att dessa två ”ljuger” om det mesta.

Tilldelas varning med straffavgift

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar i sitt beslut att advokaten agerat ombud för sin son i tvisten, trots att han står registrerad som ”ej verksam” i samfundets matrikel. Nämnden konstaterar också att det genom utredningen framkommit att han biträtt sin klient – ”genom att stå bredvid – vid kontakt med (anmälarna) utan deras ombud, och att han själv medgett att han tagit kontakt med (anmälarna) i vissa situationer”. Han har dessutom, konstaterar nämnden, uppmanat anmälarna att göra upp med hans klient. Genom detta har han brutit mot god advokatsed.

Disciplinnämnden anser också att advokatens uttalanden gentemot anmälarna, som han själv vidgått, samt på vilket sätt han utryckt sig i sina yttranden till samfundet inneburit ett allvarligt brott mot advokatseden.

Han tilldelas därför en varning och åläggs att betala en straffavgift om 10 000 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: