Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JK får rätt om överklagad försvararräkning

Processrätt
Publicerad: 2022-07-19 10:25
Foto: DJ

Hovrätten går på Justitiekanslerns linje och sätter ned ersättningen för en offentlig försvarare.
Advokaten anförde att målet rört ett ganska ovanligt rättsområde och argumenterade för att man inte kan ha andra advokaters nedlagda tid som riktlinje när beslut fattas om ersättning.
Enligt hovrätten framstår dock antalet nedlagda arbetstimmar som för högt och ersättningen sätts ned med ett belopp motsvarande 30 timmar.

Advokaten var offentlig försvarare för en klient som åtalades, och dömdes, i tingsrätten för ett stort antal dataintrång. För sitt arbete tillerkändes han ersättning av staten med drygt 312 kronor, varav 237 209 kronor avsåg arbete i 164,5 timmar.

Justitiekanslern kom senare att överklaga beslutet och yrkade att försvararens ersättning för arbete skulle sättas ned med ett belopp motsvarande 30 timmar. Enligt JK, framstod den ersättning som tingsrätten tillerkänt försvararen för arbete med genomfång av förundersökningen som ”alltför hög”. JK hänvisade till övriga försvarade och pekade på att deras ersättningsanspråk låg lägre i den delen – trots att deras klienter dömts för mer omfattande brottslighet än den nu aktuella försvararens klient.

Hovrätten går på JK:s linje

Advokaten motsatte sig JK:s yrkande och anförde bland annat att målet rört ett ganska ovanligt rättsområdet samt att förundersökningen varit på mer än 1 800 sidor. Dessutom var materialet uppdelat i flera bilagor – vilket krävde korsvis läsning. Enligt advokaten kan man inte ha andra försvarares nedlagda tid som rättesnöre. Deras klienter förnekade i målet fullt ut att de skickat, mottagit eller skickat vidare meddelanden och mejl – vilket var huvudbevisningen i målet. Hans klient var den enda som vidgått att han skickat vissa meddelanden och han var därför tvungen att gå igenom alla meddelanden noggrant – vilket de andra försvararna inte behövde göra i samma utsträckning.

Hovrätten väljer dock att gå på Justitiekanslerns linje och delar uppfattningen om att antalet nedlagda arbetstimmar framstår som för högt.

Försvararens ersättning för nedlagt arbete sätts därför ned enligt JK:s yrkande och han tillerkänns 193 949 kronor för 134,5 timmars arbete.


Dela sidan:
Skriv ut: