Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD: Part får inte vara anonym när mål inleds i domstol

Processrätt
Publicerad: 2021-02-16 09:39
Foto: Kyrre Lien / SCANPIX NORGE

En part får inte vara anonym när ett mål inleds i domstol – även när det gäller mål om allmän handling.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och avslår den anonyme klagandens överklagande.

En person begärde anonymt via e-post hos Täby kommun att få ta del av en handling, men fick avslag eftersom kommunen hävdade att handlingen inte var allmän. Beslutet överklagades anonymt till kammarrätten, som krävde att personen skulle uppge sitt namn. Hen meddelade dock att denne inte avsåg att uppge sitt namn, varpå överklagandet avvisades.

Ett namn måste anges när målet inleds i domstol

Den anonyma klaganden överklagade kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och anförde att denne, med stöd av tryckfrihetsförordningen, har rätt att föra talan anonymt. Vidare finns en e-postadress i målet som klaganden kan nås på.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar dock, med hänvisning till praxis, att ”namn måste anges då ett mål inleds i domstol och att det gäller också i mål om utlämnande av allmän handling”. Enligt HFD gäller detta oavsett om det finns en fungerande adressuppgift eller inte och kammarrätten gjorde därför rätt när den förelade klaganden att uppge sitt namn och avvisade överklagandet när föreläggandet inte följdes.


Dela sidan:
Skriv ut: