Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: inget brott när hovrätten avvisade ”oskickligt” ombud

Processrätt
Publicerad: 2019-07-05 08:28
Foto: Henrik Montgomery / TT

Domarna i Hovrätten för Övre Norrland begick inget brott när man våren 2017 beslutade att avvisa ett ombud för en målsägande, enligt Högsta domstolen.

Hovrätten konstaterade i sitt beslut att ombudet uppvisat en oskicklighet som gjorde honom olämplig som ombud i målet – och tillade att han ”fördröjt målets handläggning på ett inte obetydligt sätt”.

Ville att den tilltalade skulle ha bevisbördan

Ombudet hade bland annat yrkat ersättning för ombudskostnader hänförliga till annat mål, yrkat att hovrätten skulle placera bevisbördan på den tilltalade samt yrkat att åtalet skulle utvidgas med ytterligare en åtalspunkt.

Ombudet överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen som då valde att undanröja avvisningsbeslutet och återlämna målet till hovrätten för fortsatt handläggning.

Högsta domstolen ansåg att hovrätten begått ett rättegångsfel eftersom varken ombudet eller hans huvudman fått tillfälle att yttra sig innan hovrätten tog slutlig ställning till avvisningsfrågan. Hovrätten beslutade dock, efter att ombudet och hans huvudman yttrat sig, för att återigen avvisa mannen som ombud på liknande grunder.

Väckte enskilt åtal mot domarna

Ombudet valde då att väcka enskilt åtal mot domarna och krävde dem på skadestånd för den ”allvarliga kränkning av ära genom brott” som han utsatts för genom avvisningen.

Nu har Högsta domstolen dock konstaterat att varken förtal, falsk tillvitelse, underlåtenhet att avvärja rättsfel eller tjänstefel kan bli aktuellt och åtallet och skadeståndstalan ogillas därför. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se