Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokatsamfundet vill femdubbla högsta straffavgiften

Processrätt
Publicerad: 2021-10-12 10:46
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Foto: Eric Tagesson

Advokatsamfundet vill att den högsta straffavgiften för advokater som tilldelats en varning ska femdubblas – från 50 000 till 250 000 kronor.
Samfundet vill också inrätta en ny ”straffavgiftsnämnd” dit advokater ska kunna vända sig för att överklaga en straffavgift.

Tidigare i år tillsatte Advokatsamfundets styrelse en arbetsgrupp som skulle se över nivåerna för de straffavgifter som, i vissa fall, kan åläggas den advokat som varnas av disciplinnämnden.
Enligt de nuvarande reglerna i rättegångsbalken kan en advokat åläggas att betala en straffavgift om som lägst 1 000 och som högst 50 000 kronor.

Arbetsgruppen kom, efter drygt ett halvårs arbete, att föreslå en ny skala där den lägsta straffavgiften sätts till 10 000 kronor och den högsta straffavgiften uppgår till 250 000 kronor, vilket skulle innebära en femdubbling.

Vill se ny ”straffavgiftsnämnd”

Gruppen har också föreslagit att advokater som åläggs att betala straffavgift ska ges möjlighet att överklaga beslutet till en överinstans som ska kunna sätta ned straffavgiften alternativt besluta att varningen inte ska förenas med en sådan.

Som överinstans föreslås att en ny ”straffavgiftsnämnd” ska inrättas bestående av advokater och externa ledamöter.

Förslaget ska nu ut på remiss bland samfundets lokala avdelningar.


Dela sidan:
Skriv ut: