Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat nekas uppgifter om promillehalt i dödlig trafikolycka

Processrätt
Publicerad: 2019-09-03 14:44
Foto: Erik Simander / TT /

Kammarrätten delar Polisens uppfattning att en uppgift i en nedlagd förundersökning avseende promillehalten hos en nu avliden man inte kan lämnas ut, eftersom detta skulle kränka hans frid. Advokatens argument att en person är medveten om att uppgiften kan komma att offentliggöras, eftersom den kan medföra straffansvar, medför ingen annan bedömning.

En advokat begärde hos Polismyndigheten att få ut en rättskemisk undersökning samt en rättsmedicinsk obduktion ur en nedlagd förundersökning, men fick nej med hänvisning till att det kunde antas att den enskilde eller någon närstående till honom kommer att lida betydande men om uppgifterna röjs.

Handlingarna lämnades ut i delvis maskerat skick och därefter begärde advokaten att få ta del av förarens promillehalt vid olyckan i det aktuella ärendet.

Uppgifter av ”väldigt känslig karaktär”

Polisen konstaterade att uppgiften om promillehalt avser medicinsk analys av kroppsvätskor och framgår av de handlingar som mannen redan fått ut, samt att de innehåller uppgifter av ”väldigt känslig karaktär”. Enligt Polisens bedömning omfattas samtliga uppgifter i båda dessa handlingar av sekretess offentlighets- och sekretesslagen – och de lämnades därför inte ut.

Advokaten överklagade Polismyndighetens beslut till Kammarrätten i Stockholm, och förtydligade där att han endast ville ta del av uppgifterna om den avlidnes promillehalt och inte handlingarna i sin helhet. Enligt advokaten kan denna uppgift inte anses vara så integritetskänslig att den avlidne inte velat att den skulle komma till någon annans kännedom efter hans död – tvärt om är det fråga om en uppgift som en person är medveten om kan komma att offentliggöras, eftersom den kan medföra straffansvar.

Kammarrätten anser dock att uppgifterna avser en enskilds personliga förhållanden och att deras innehåll är sådant att ett utlämnade skulle kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Uppgifterna omfattas därmed av sekretess, och överklagandet avslås därför. (Blendow Lexnova).


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
red@dagensjuridik.se