Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat krävde ersättning för utskrifter på 90 kronor

Processrätt
Publicerad: 2019-06-12 13:43
Foto: Christine Olsson / TT

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om ett offentligt biträde har rätt till ersättning för utskrifter av vårdutredningar som skickats till biträdet i elektronisk form.

Det offentliga biträdet yrkade ersättning för de kostnader hon haft när hon skrivit ut pappersutskrifter av vårdutredningar som en allmän förvaltningsdomstol översänt till biträdet i elektronisk form som ska ha kostat biträdet 90 kronor.

Handlar om allmän kontorskostnad

Yrkandet avslogs dock av förvaltningsrätten som ansåg att det handlade om en ”sådan allmän kontorskostnad som täcks av arvodet” och därför inte ska ersättas som utlägg.

Biträdet valde att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten och anförde att utlägget var att likställa med utskrifter av förundersökningsprotokoll som, enligt praxis, ska ersättas.

Kammarrätten gick på samma linje

Kammarrätten slog fast att misstänkta och försvarare i brottmål som tilldelats elektroniska förundersökningsprotokoll har rätt till ersättning för utskrift av detta. Någon sådan rätt finns, enligt kammarrätten, dock varken i lag eller annan författning när det gäller utredningar i LVU-mål. Mot bakgrund av att biträdets kostnader för utskrifterna i detta fall inte ansetts gått utöver det normala i denna typ av mål, konstaterade kammarrätten därför att det var fråga om en allmän kontorskostnad utan rätt till särskild ersättning.

Blir fråga för HFD

Kvinnan valde att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen som nu valt att meddela prövning i frågan. HFD ska alltså pröva huruvida ett offentligt biträde i ett tvångsvårdsmål har rätt till ersättning för utlägg avseende pappersutskrifter av vårdutredningar som översänts av en allmän förvaltningsdomstol i elektroniskt format.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: