Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KO: Örebro flygplats gjorde otillåtet köp av marknadsföringstjänster

Nyheter
Publicerad: 2022-09-12 08:50

Örebro flygplats gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling av marknadsföringstjänster i samband med att bolaget ingick avtal med en leverantör om etablering av en flyglinje mellan Örebro och London. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar på 1,4 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Våren 2021 inledde Örebro Läns Flygplats AB och Ryanair diskussioner om att etablera en flyglinje mellan Örebro flygplats och London. Diskussionerna omfattade även köp av vissa marknadsföringstjänster från Ryanairs dotterbolag.

I september 2021 tecknade Örebro flygplats två separata avtal, dels ett avtal om etablering av flyglinje, dels ett avtal där bolaget åtar sig att köpa marknadsföringstjänster i syfte att främja regionens turism och affärsmöjligheter.

Konkurrensverket skriver att det framgår av avtalet att det grundas i ”Ryanairs åtagande att etablera och driva rutter till och från ÖrebroFlygplatsen har därför möjlighet att marknadsföra Örebro och regionens affärs- och turistattraktioner till ett stort antal resenärer som besöker webbplatsen, och locka ett ökat antal inkommande köpstarka resenärer. Detsamma gäller för Region Örebro län och Örebrokompaniet, som i sin tur kommer att behöva sådana specifika marknadsföringstjänster från AMS indirekt genom ÖLF”.

Avtalet skulle ha annonserats

Örebro flygplats anser att avtalet om marknadsföring inte behövde konkurrensutsättas genom annonsering enligt lagen om offentlig upphandling eftersom det inte fanns några andra möjliga leverantörer av tjänsterna. Konkurrensverket anser att avtalet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

– En upphandlande myndighet som väljer att direktupphandla, baserat på sin egen bedömning av att det bara finns en enda leverantör som kan tillhandahålla det myndigheten efterfrågar, riskerar att gå miste om vad marknaden har att erbjuda. Genom konkurrensutsättning får fler leverantörer möjlighet att erbjuda effektivare, bättre och billigare lösningar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Örebro Läns Flygplats AB ska betala 1,4 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.


Dela sidan:
Skriv ut: