Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ökade elpriser drev på inflationstakten till 10,2 procent i december

Nyheter
Publicerad: 2023-01-13 08:50
Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

Inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, var 10,2 procent i december vilket kan jämföras med november då inflationstakten var 9,5 procent.
Månadsförändringen har främst påverkats av ökade elpriser motsvarande knappt 29 procent, enligt SCB.

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Det är en uppgång från november då inflationstakten enligt KPIF var 9,5 procent. Månadsförändringen från november till december var 1,9 procent enligt KPIF. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

– Elpriserna fortsatte att stiga i december, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

KPIF ökade med 1,9 procent från november till december. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 1,3 procent.

Ökade elpriser

Månadsförändringen har främst påverkats av ökade elpriser motsvarande knappt 29 procent. Livsmedelspriserna har ökat tretton månader i rad och i december uppgick prisökningen till 0,9 procent. Kläder hade en säsongsnormal prisökning på ungefär 2 procent. Prisuppgångar noterades även inom rekreation och kultur samt inventarier och hushållsutrustning, enligt SCB.

Prisuppgångarna motverkades främst av sänkta drivmedelspriser, vilket bidrog till nedgången för transportpriserna.

Inflationstakten enligt KPI

Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 12,3 procent i december. Det är en ökning jämfört med november då motsvarande siffra var 11,5 procent.

Inflationstakten påverkades av en bred prisökning inom livsmedel, där de främsta bidragen kom från mjölk, ost och ägg, kött samt bröd och övriga spannmålsprodukter. Elpriserna ökade med drygt 45 procent under det gångna året, vilket utgjorde ett stort bidrag till inflationstakten. Priserna steg också för drivmedel och bilar, vilket bidrog till ökade transportpriser.

Utöver ovanstående produkter har inflationstakten påverkats av prisökningar på många olika varor och tjänster. Bland annat har prisökningar noterats inom inventarier och hushållsutrustning, restauranger, rekreation och kultur samt diverse varor och tjänster.

Decembersiffror de senaste tre åren

Livsmedelspriserna har stigit i december de senaste tre åren. Prisökningarna i december 2021 och 2022 var 0,9 procent, vilket är större än prisökningen i december 2020 då livsmedelspriserna steg med 0,1 procent.

Kläder har noterat säsongsnormala prisökningar i december de senaste tre åren. Prisökningarna har legat mellan 0,6 och 2,6 procent. Elpriserna har också stigit i december de tre senaste åren.

Inom inventarier och hushållsutrustning har priserna ökat i december 2022 och 2021. I december 2020 noterade däremot dessa produkter en prissänkning motsvarande -0,1 procent.

Transportpriserna sjönk i december 2022, men har stigit för motsvarande månad 2021 och 2022. Drivmedelspriserna, som är en delundersökning inom transport, har sjunkit i december 2022 och 2021, men steg i december 2020.

Månadsförändringen inom rekreation och kultur för december de senaste tre åren har varierat något. Priserna ökade 2022 och 2020, men sjönk 2021.


Dela sidan:
Skriv ut: