Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Verifiera JO-anmäler IMY-granskning – ”myndighetsmissbruk”

Offentlig rätt
Publicerad: 2022-06-15 09:27
Gunnar Axén, styrelseordförande och ansvarig utgivare för Verifiera. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD /TT

Integritetsskyddsmyndigheten har överträtt sina befogenheter när man inledde ett tillsynsärende mot bolaget Verifiera – som innehar ett utgivningsbevis.
Det anser Verifieras ansvarige utgivare och styrelseordförande, Gunnar Axén, som nu JO-anmält myndigheten.
– Genom att IMY inlett ett tillsynsärende rörande vår publicistiska verksamhet och med hot om sanktionsavgift avkrävt oss svar på frågor man saknar laglig grund att ställa till oss så har man överträtt sina befogenheter som myndighet, skriver han i anmälan.

Dagens Juridik har tidigare rapporterat att Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, inlett en granskning av företaget Verifiera. Bolaget erbjuder bakgrundskontroller online genom en rättsdatabas med offentliga handlingar från svenska domstolar och myndigheter. Dessa kan sedan användas av kunder som exempelvis vill göra en bakgrundskontroll inför en nyanställning.

Enligt IMY kan avgöranden från förvaltningsdomstolarna innehålla känsliga personuppgifter som kan vara ”synnerligen integritetskränkande” för den enskilda om de behandlas – och det är detta man riktat in sin granskning på.

IMY hänvisar till bestämmelse i YGL

Verifiera har dock ett utgivningsbevis vilket gör bolaget, till stora delar, undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen. IMY pekar å sin sida på att det finns en bestämmelse i yttrandefrihetsgrundlagen som möjliggör en begränsning av detta skydd.

– I yttrandefrihetsgrundlagen finns dock en bestämmelse som gör det möjligt att begränsa grundlagsskyddet genom att meddela förbud i vanlig lag, som dataskyddsförordningen, mot att offentliggöra känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa. Nu ska vi först undersöka om den bestämmelsen är tillämplig på den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

– Om så är fallet ska vi bedöma om företaget har brutit mot dataskyddsförordningen genom att exempelvis ha publicerat personuppgifter om hälsa som förekommer i domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna, sade Olle Pettersson på IMY i ett pressmeddelande i samband med att granskningen blev officiell.

”Myndighetsmissbruk”

Nu har Verifieras ansvarige utgivare och styrelseordförande, Gunnar Axén, JO-anmält Integritetsskyddsmyndigheten och två tjänstemän.

I anmälan skriver Axén att Verifiera är ”en nyhetsbyrå med utgivningsbevis” som publicerar offentliga och juridiska handlingar från domstolar och vissa andra myndigheter med syfte att ”bidra till ett fritt meningsutbyte samt en fri och allsidig upplysning”.

Enligt Axén har myndigheten gått agerat utöver sina befogenheter när man valt att inleda granskningen av verifiera då bolaget inte omfattas av GDPR-reglerna. Han pekar på att IMY ”själva vitsordar” detta och anser att myndigheten ”överträtt sina befogenheter som myndighet, i dagligt tal benämnt myndighetsmissbruk. Samma sak gäller myndighetens försök att tillskapa nya bestämmelser genom myndighetsbeslut. I Sverige stiftas lag av riksdagen”, skriver han i anmälan och yrkar att JO ska granska ärendet.


Dela sidan:
Skriv ut: