Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tingsrätt lät tvistemål pågå i över fyra år – får allvarlig JO-kritik

Offentlig rätt
Publicerad: 2019-08-27 10:10
Foto: Stefan Wahlberg, Dagens Juridik.

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Borås tingsrätt för att man misslyckats med att avgöra sex tvistemål som inletts vid tingsrätten mellan år 2014-2016.

Det var i samband med en inspektion av Borås tingsrätt under förra året som JO uppmärksammade att handläggningen av sex tvistemål som inletts under åren 2014 och 2016 ännu inte avgjorts. JO beslutade därför att utreda tingsrättens handläggning av målen i ett särskilt ärende.

”Närmast obefintlig processledning”

Tingsrätten har i yttrande till JO, bland annat, beskrivit situationen under delar av de aktuella åren som ”ovanligt svår” mot bakgrund av att man haft vakanta anställningar samt stor tillströmning av häktade förtursmål.

Justitieombudsmannen säger sig ”naturligtvis ha förståelse för att arbetsbördan i kombination med rekryteringsproblem kan ge en pressad arbetssituation”, men anser att det är upp till varje målansvarig domare att tydligt påtala för lagmannen om arbetssituationen ”blivit sådan att han eller hon inte kan handlägga målen och avgöra dem inom skälig tid”.

Vid granskningen av Borås tingsrätts arbete under de aktuella åren har det, enligt JO, dock varit fråga om ”en i det närmaste obefintlig processledning i flera av målen, avsaknad av eller i varje fall glest genomförda sammanträden för muntlig förberedelse, uteblivna tidsplaner, sammanställningar och stupstocks-förelägganden samt i några av målen alltför många beviljade anstånd”.

”Måste anses som ett anmärkningsvärt misslyckande”

Sedan Justitieombudsmannen inledde sin granskning har två av målen avgjorts. Ett av dessa, ett familjemål, tog fyra år och två månader att avgöra vilket av JO beskrivs som ”ett anmärkningsvärt misslyckande från domstolens sida”. Fyra av de aktuella målen är ännu inte avgjorda och har alltså pågått emellan tre till fem års tid.

JO riktar därför allvarlig kritik mot en rådman och en före detta lagman vid tingsrätten samt kritik mot ytterligare en rådman. Rådmännen kritiseras för sin bristfälliga och långsamma handläggning av några av ärendena och lagmannen för sin underlåtenhet att agera för att få de granskade målen handlagda och avgjorda inom skälig tid.


Dela sidan:
Skriv ut: