Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sametinget ska konsulteras i viktiga frågor för samiska folket

Offentlig rätt
Publicerad: 2019-07-05 11:26
Per-Olof Nutti, styrelseordförande Sametinget. Foto: Robert Henriksson / TT

Regeringen, myndigheter, landsting och kommuner ska bli skyldiga att konsultera företrädare för samiska folket innan man fattar beslut i frågor som är av särskild betydelse för samerna.

– För regeringen är det viktigt att så snart som möjligt få en konsultationsordning på plats. Det är självklart att samerna ska ha rätt till inflytande i frågor som särskilt rör dem, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Syftet med en så kallad konsultationsordning är att samerna ska få en utökat rätt att delta i beslutsprocesser som rör frågor som är av särskild betydelse för dem.

Sametinget ska konsulteras

Regeringens föreslår därför regeringen, myndigheter, landsting och kommuner ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan man fattar beslut i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna.

I det förslag som nu lagts fram föreslås att Sametinget ska agera företrädare för samiska folket, men att man i ärenden som kan få stor betydelse för specifika samebyar eller organisationer även ska tvingas konsultera dessa.

– Att inte ge urfolket samerna rätt till delaktighet och inflytande över beslut som särskilt rör dem är historielöst. Samerna har utsatts för stora övergrepp genom historien och Sverige måste fortsätta arbeta för att leva upp till våra internationella urfolksåtaganden. Därför är det viktigt att regeringen nu tagit ett steg närmre ett förslag till en ny lag om konsultation, säger Amanda Lind.

Förslaget är nu utskickat på remissrunda.


Dela sidan:
Skriv ut: