Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Personkryss från EU-valet 1999 förblir hemliga – i 50 år till

Offentlig rätt
Publicerad: 2019-10-03 13:07
Foto: Johan Nilsson / TT

Uppgifter om hur många personkryss kandidaterna fick i EU-valet 1999 kan inte lämnas ut då de omfattas av så kallad statistiksekretess.
Det slår Kammarrätten i Göteborg fast och avslår tidningen Europaportalens ansökan om att få ta del av siffrorna.

Det var i augusti i år som tidningen Europaportalen ansökte om att få ta del av antalet personkryss kopplade till utvalda kandidater i 1999 års EU-val.

Begäran avslogs dock av Statistiska centralbyrån, SCB, som hävdade att det förelåg sekretess för att lämna ut de efterfrågade handlingarna. Handlingarna skulle kunna lämnas ut 70 år efter att de inkom, det vill säga år 2069.

”Inga undantag tillämpliga i detta fall”

SCB hänvisar till en bestämmelse i offentlighet och sekretesslagen enligt vilket sekretess gäller i verksamheter hos myndigheter ”som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde”.

Enligt SCB är kandidaternas namn, i kombination med antal röster på varje kandidat, att anse som uppgifter om den enskildes personliga förhållanden som kan hänföras till den enskilde. Undantag från den så kallade statistiksekretessen, som är absolut, kan enligt SCB endast göras i undantagsfall och begäran från Europaportalen är enligt myndigheten inte att betrakta som ett sådant undantagsfall.

Europaportalens begäran avslogs därför av Statistiska centralbyrån. Tidningen överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg, som även den valde att avslå tidningens begäran på samma grunder.


Dela sidan:
Skriv ut: