Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Miljontillskott till skolsatsning mot kvinnovåld

Offentlig rätt
Publicerad: 2019-07-03 13:17
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (S). Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ytterligare 7 miljoner kronor för att för att öka spridningen och implementeringen av våldsförebyggande arbete i skolan. 

– Det finns en stor efterfrågan bland landets kommuner på kunskap om vålds­förebyggande arbete i skolan med ett genusperspektiv, säger jämställdhetsminister Åsa Lindehagen (MP).

Förra året träffades en överenskommelse mellan regeringen och SKL i syfte att stärka jämställdhetsarbetet på såväl regional som lokal nivå under en treårsperiod.

Enligt överenskommelsen skulle SKL tilldelas 25 miljoner kronor per år.

Ska gå till våldspreventivt arbete i skolorna

En del av överenskommelsen med SKL består i en satsning på våldsförebyggande insatser i skolor i syfte att ”förändra stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld”.

Därför utvärderar myndigheten bland annat hur en specifik våldsförebyggande metod, Mentors i Violence Prevention, kan användas i svenska skolor. SKL utlyser även medel för att stödja skolor att bedriva ett våldspreventivt arbete som bidrar till ökad jämställdhet.

Beviljas mer pengar

För att kunna utöka det våldspreventiva arbetet till att gälla ännu fler skolor har SKL ansökt, och nu beviljats, 7 miljoner kronor ytterligare från regeringen, vilket innebär att ytterligare cirka 30 skolor kommer att kunna ta del av medlen.

– Stereotypa könsnormer som förknippar maskulinitet med våld grundläggs tidigt. Beslutet att förstärka överenskommelsen med SKL så att fler skolor nu kommer att få stöd i att bedriva ett våldsförebyggande arbete är viktigt för att motverka mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).


Dela sidan:
Skriv ut: