Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kriminalvården ville kontrollera SVT-journalists bandinspelning

Offentlig rätt
Publicerad: 2020-02-13 09:48
Foto Tomas Oneborg / SvD

Kriminalvården ville kontrollera SVT-journalistens minneskort efter att han hade intervjuat en intagen.
Nu slår Justitieombudsmannen (JO) fast att Kriminalvårdens beslut stred mot censurförbudet och riktar därför kritik mot anstalten.

Journalisten hade getts tillstånd att besöka en intagen på anstalten Tidaholm och ta med sig ljudinspelningsutrustning.

Det framgick dock av anstaltens beslut i frågan att minneskortet till utrustningen skulle komma att granskas före och efter besöket.

I en anmälan till JO ifrågasattes senare om det verkligen är förenligt med anskaffarfriheten och censurförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att besluta om granskning av ljudinspelningar som journalister upptar i anstalter.

Behövde inte lämna ifrån sig minneskortet

Enligt Kriminalvården hade journalisten fått förutsättningarna förklarade för sig i samband med att man fattade beslut om att han skulle få besöka den intagne.

Besöket genomfördes senare och när personal skulle kontrollera minneskortet efter besöket motsatte journalisten sig detta med hänvisning till yttrandefrihetsgrundlagen.

Efter diskussioner mellan vakthavande befäl och myndighetens beredskapsorganisation fick journalisten sedan lämna anstalten utan att minneskortet kontrollerades.

Beslutet stred mot censurförbudet

I sitt beslut slår nu JO fast att granskning av ljud- eller bildupptagningar med hänvisning till exempelvis ordnings- eller säkerhetsskäl inte är tillåten. Beslutet som fattades av anstalten Tidaholm stred således mot censurförbudet, vilket de nu kritiseras för.

I detta fall gjordes dock ingen faktiskt överträdelse av censurförbudet, eftersom minneskortet aldrig kontrollerades, men JO påtalar dock vikten av att en myndighet inte meddelar förbudsliknande förhållningsregler som det inte finns laglig grund för.

Det ger, enligt JO, ”sken av att myndigheten har befogenheter som den saknar”. I detta fall fanns det dessutom en betydande risk för att beslutet skulle leda till en överträdelse av censurförbudet. Utformningen av beslutet väcker, enligt JO även frågor om Kriminalvårdens beslut kan anses vara förenligt med anskaffarfriheten, men finner inte någon tillräcklig anledning att göra något uttalande om detta.


Dela sidan:
Skriv ut: