Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Konkurrensverket ska få utökade befogenheter

Offentlig rätt
Publicerad: 2020-11-20 07:44
Foto: Claus Gertsen /SCANPIX

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet ska utvecklas och myndigheten föreslås få befogenhet att fatta beslut i ärenden om konkurrensskadeavgift och kunna utreda fler överträdelser.
Det framgår av en ny proposition som regeringen lämnat till riksdagen.

– En effektiv konkurrenstillsyn fyller en viktig funktion för ekonomin. Väl fungerande marknader leder till lägre priser, högre kvalitet på produkter och tjänster, innovation och i förlängningen till konkurrenskraft och tillväxt i Sverige och Europa, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) i en kommentar.

De utökade befogenheterna för att utreda överträdelser innebär att Konkurrensverket ska kunna fatta beslut om sanktion för företag som inte medverkar vid uppgiftslämnande i myndighetens utredningar.

Det ska även bli lättare för myndigheten att nå företag som är etablerade i ett annat EU-land när det gäller delgivning av handlingar och indrivning av sanktioner och viten.

Syftet med förslagen i propositionen är att Konkurrensverkets tillsyn ska effektiviseras och att det ska möjliggöra utökat samarbete med andra konkurrensmyndigheter inom EU. Åtgärderna ingår dessutom i genomförandet av ett EU.direktiv som beslutades förra året.


Dela sidan:
Skriv ut: