Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Konkurrensverket riktar skarp kritik mot Norrköpings kommun

Offentlig rätt
Publicerad: 2020-12-22 10:50
Foto: Henrik Witt / TT

Konkurrensverket riktar, i en färsk tillsynsrapport, skarp kritik mo Norrköpings kommun genomfört otillåtna direktupphandlingar på grund av bristande kontroll och dessutom brustit i sin dokumentation kring inköpen.

Vid Konkurrensverkets granskning av Norrköpings kommuns inköp av tjänster från tre olika ramavtal upptäcktes att flertalet inköp skett utan att villkoren för avrop i ramavtalen tillämpats på rätt sätt. Samtidigt har kommunen dessutom brustit i sin dokumentation av inköpen genom att inte dokumentera i enlighet med dokumentationsplikten i lagen om offentlig upphandling.

Utöver detta konstaterar Konkurrensverket att Norrköpings kommun agerat i strid med sina egna riktlinjer för upphandling och inköp då deras agerande ”inte står i överensstämmelse med det krav på objektivitet och oberoende som följer av kommunens beslutade riktlinjer”.

– När kommunen inte följer sina egna riktlinjer försvårar det förutsättningarna att hantera sina inköp i överensstämmelse med regelverken. Jag förutsätter att kommunen, i den mån det inte redan har skett, vidtar åtgärder för att säkerställa att upphandlingslagstiftningen följs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Bristerna som uppdagats under utredningen har enligt myndigheten varit omfattande och kommunen får därför kritik för sina brister.


Dela sidan:
Skriv ut: