Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kommunens HR-chef vilseledde lokaljournalist

Offentlig rätt
Publicerad: 2020-09-01 10:50
Foto: Jessica Gow / TT /

HR-chefen i sydsvensk kommun lämnade en vilseledande uppgift till en journalist och fördröjde utlämnandet av en allmän handling.
Samma chef ställde dessutom en fråga till reportern om ”varför han var så intresserad av det aktuella personalärendet”.
Nu kritiseras HR-chefen av Justitieombudsmannen för sitt agerande.

En reporter vid en tidning mejlade HR-chefen i en sydsvensk kommun och frågade om det fanns några personalärenden gällande kommunens gatuingenjör. Reportern begärde även att få ta del av ”eventuella varningar, uppsägning, överenskommelse om upphörande av anställning el liknande”.

I svarande mejl uppgav HR-chefen senare samma dag att det inte fanns några sådana dokument. På en direkt fråga från reportern om den aktuella gatuingenjören fortfarande var anställd vid kommunen svarade HR-chefen att så var fallet.

Två dagar senare mejlade reportern HR-chefen på nytt och uppgav att han fått vetskap om att kommunen i september hade fattat ett beslut om att stänga av gatuingenjören i avvaktan på utredning, ett samtal som reportern spelade in.
Fem dagar senare träffade kommunen en överenskommelse om upphörande
av anställning med gatuingenjören, och dagen efter skickades beslutet om
avstängning och överenskommelsen till tidningen.

Hade redan fattat beslut om avstängning

Tidningens chefredaktör anmälde kommunen till JO och anförde att HR-chefen vilselett ”och undanhållit tidningen rätten att ta del av allmänna handlingar”.
Till JO-anmälan bifogades det inspelade telefonsamtalet där HR-chefen, bland annat, hörs fråga reportern ”varför är du så intresserad just av detta?”

Av JO:s utredning framgår nu att kommunen en knapp månad innan reporterns första mejl till HR-chefen fattat beslut om att stänga av gatuingenjören i väntan på utredning.

”Kan inte godta förklaringen”

HR-chefen har uppgett att handlingarna inte lämnades ut då hon ansåg att reporterns begäran var oprecis, en förklaring JO inte godtar.
Enligt JO:s uppfattning ”kan reporterns begäran inte förstås på
något annat sätt än att den också omfattade ett beslut om avstängning”. Vidare anser JO att HR-chefen ”rimligen inte heller kan ha gjort någon annan
tolkning när hon tog del av reporterns begäran”.

I sitt mejlsvar till reportern, där hon uppgav att det inte fanns några sådana dokument som reportern efterfrågade, har HR-chefen alltså lämnat en vilseledande uppgift till reportern. HR-chefens agerande har dessutom, enligt JO, medfört att kommunen inte fullgjort sin skyldighet enligt tryckfrihetsförordningen att skyndsamt pröva reporterns begäran om att ta del av beslutet.

Agerat vilseledande och brutit mot efterforskningsförbudet

Frågan om varför reportern var så intresserad av de handlingarna han begärde måste, enligt JO, uppfattas som att HR-chefen dessutom efterforskade reportens syfte med begäran. Eftersom avstängningsbeslutet inte omfattades av sekretess, stred därmed frågan mot det i tryckfrihetsförordningen grundlagsfästa förbudet mot efterforskning.

Sammanfattningsvis konstaterar JO att HR-chefen alltså agerat vilseledande och fördröjt utlämnandet av en allmän handling. Hon har också ställt en fråga till reportern som stred mot efterforskningsförbudet.

Agerande är något som JO ser ser allvarligt på och därför kritiserar HR-chefen för detta.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.