Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inkassoföretag bröt mot lagen – får skarp kritik av Datainspektionen

Offentlig rätt
Publicerad: 2020-10-15 10:43
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Inkassobolaget Sergel får skarp kritik av Datainspektionen som konstaterar att bolaget, på flera punkter, brutit mot inkassolagen beträffande gäldenärernas möjlighet att kommunicera med bolaget.

Datainspektionen har sedan slutet av förra året fått ett stort antal klagomål som gjort gällande att det är svårt att komma i kontakt med inkassobolaget Sergel Kredittjänster, såväl via telefon som genom bolagets webbtjänst ”Mina sidor”.

Datainspektionen valde därför att inleda ett tillsynsärende mot Sergel i syfte att granska gäldenärernas möjlighet att komma i kontakt med bolaget.

Flertal allvarliga brister

När granskningen nu avslutats kan Datainspektionen konstatera att bolaget uppvisat ett flertal brister gällande just tillgängligheten. Det handlar, bland annat, om begränsad åtkomst till gäldenärswebben, långa svarstider eller möjlighet att komma fram till kundtjänst via telefon samt underlåtenhet i vissa fall att hantera frågor och invändningar som inkommit via e-post.

Enligt Datainspektionen är dessa brister så pass omfattande att att Sergel inte kan anses ha levt upp till de krav på tillgänglighet och den skyldighet att utan som följer av god inkassosed, vilket regleras i inkassolagen.

Även om Sergel har vidtagit åtgärder beträffande vissa av bristerna kvarstår andra problem fortfarande och det fortsätter alltjämt att inkomma klagomål till myndigheten gällande tillgängligheten för gäldenärer.

Vidtar inga åtgärder

Datainspektionen, som ser allvarligt på bristerna beträffande tillgänglighet, skriver i sitt beslut att man ”förutsätter att Sergel vidtar åtgärder för att ytterligare förbättra tillgängligheten för gäldenärer”, men finner det inte nödvändigt att vidta några åtgärder mot bolaget i nuläget.

Myndigheten lovar dock att följa utvecklingen av inkommande klagomål gällande
tillgängligheten hos Sergel och följa upp detta inom ramen för framtida tillsyn av bolaget.


Dela sidan:
Skriv ut: