Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DO granskar högskolornas arbete mot diskriminering

Offentlig rätt
Publicerad: 2019-06-11 12:57
Foto: Anders Wiklund/TT

Högskolornas arbete mot diskriminering är viktigt och i syfte att understryka detta ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleda en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet uppfyller de krav som finns i diskrimineringslagen.

Diskrimineringsombudsmannens tillsyn ska ske genom uppföljningar och kontroller av att högskolorna efterlever kraven som myndigheten ställer på högskolornas aktiva åtgärder mot bland annat sexuella trakasserier och möjligheten att studera som förälder.

– Arbetet med aktiva åtgärder är mycket viktigt, eftersom det tar sikte på risker för diskriminering. En grundtanke med reglerna är att högskolorna själva ska förebygga att någon blir diskriminerad, säger Gustav Staaf, utredare på rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende i ett pressmeddelande.

Krav på högskolorna att undersöka diskrimineringsrisken

Sedan den 1 januari 2017 finns, i diskrimineringslagen, krav på högskolorna att undersöka om det finns eventuella risker för diskriminering eller ”andra hinder för lika rättigheter och möjligheter” och i sådant fall genomföra åtgärder och följa upp dessa.

– Högskolorna ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder fortlöpande, oavsett om de känner till att något har inträffat eller inte. Vår tillsyn syftar till att kontrollera att det här arbetet utförs och dokumenteras i enlighet med diskrimineringslagens krav, säger Gustav Staaf.

Erjuder E-kurser i utbildningssyfte

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder såväl studenter som personal vid högskolorna att delta i myndighetens digitala utbildning för att på så sätt förbättra arbetet mot diskriminering.

– Arbetet med aktiva åtgärder kan i viss utsträckning anpassas till den egna verksamheten. För att kunna anpassa arbetet är det viktigt att känna till vilka krav diskrimineringslagen ställer. DO:s e-utbildning kan vara ett stöd i det, säger Gustav Staaf.


Dela sidan:
Skriv ut: