Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Datainspektionen avbryter tillsynen av ABB

Offentlig rätt
Publicerad: 2020-10-13 10:53
Foto Simon Paulin / SvD

Datainspektionen väljer att avsluta den tillsyn myndigheten i våras inledde mot ABB.
Detta sedan man nått slutsatsen att Dataskyddsförordningen, GDPR, inte är tillämplig i det aktuella fallet.

Det var i våras som Datainspektionen meddelade att man skulle inleda en granskning av ABB:s hantering av personuppgifter om arbetssökande. Skälet var att det inkommit klagomål riktade mot företagets personuppgiftshantering i den delen.

Datainspektionen underströk dock att man i ett första steg var tvungna att klarlägga om var är behöriga att granska en sådan internationell koncern som ABB och ställde därför ett antal frågor till ABB för att, bland annat, ta reda på i vilka länder som personuppgifter av det slag som nämns i klagomålet hanteras i samband rekryteringar och i vilket land beslutet fattades att hantera personuppgifter på det sättet.

Avbryter granskningen

Nu kommer alltså beskedet att Datainspektionen nått slutsatsen att dataskyddsförordningen, GDPR, inte är tillämplig i det aktuella fallet. Enligt Datainspektionen gäller GDPR då personuppgifter behandlas helt eller delvis på automatisk väg samt på annan behandling av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. Något som inte skett i detta fall.

– Av granskningen framgår att den behandling av personuppgifter som tillsynen avsåg inte faller inom ramen för GDPR och vi avslutar därför granskningen, säger Albin Brunskog som är jurist på Datainspektionen.


Dela sidan:
Skriv ut: