Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nettoinflöden i hållbara fonder – nettouttag i övriga fonder

Nyheter
Publicerad: 2022-11-14 07:54
Börs och pengar. Foto: Henrik Montgomery/TT

Under årets tre första kvartal har fonder med hållbara investeringar som mål och fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper visat nettoinflöden medan övriga fonder uppvisade ett nettouttag. Det uppger statistik från Fondbolagens förening.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder) dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista september 2022 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 5 629 miljarder kronor vilket motsvarade 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel-9 fonder) uppgick till 231 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 328 miljarder kronor, vilket motsvarade 6 procent av den totala fondförmögenheten.

Nettosparandet i fonder under det tredje kvartalet präglades av nettosparande i räntefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration kan konstateras att nettosparandet främst härrörde från artikel 9-fonder, 7,5 miljarder kronor, följt av artikel 8-fonder, 4,7 miljarder kronor medan övriga fonder uppvisade ett nettouttag på -4,8 miljarder kronor.

Totala nettouttagen

Summerat över årets tre första kvartal var det stor skillnad i nettoflöden när fonderna analyseras efter sin respektive hållbarhetsdeklaration. Totalt uppgick nettouttagen till 28 miljarder kronor. Artikel 8-fonder uppvisade nettoutflöden på hela 50 miljarder. Intressant är att både artikel 9-fonder och kategorin övriga fonder i stället hade nettoinflöden under perioden. Det går inte med säkerhet att veta orsakerna till detta, men en gissning är att artikel 9-fonder väljs för att de har hållbarhet som mål. Kategorin övriga fonder har troligtvis snarare valts för sin riskprofil (här dominerar fonder med låg aktierisk såsom hedgefonder och räntefonder) än för att de inte är artikel 9-/artikel 8-fonder.

 – Att fler säljer än köper fonder i år är inte konstigt. Det beror på den negativa börsutvecklingen. Någon säljer med oro för att förlora pengar, medan en annan försöker tajma ett bättre köpläge senare. Men de flesta är långsiktiga och låter pengarna vara. Mest tålamod har de som investerar i fonder med hållbarhet som mål. På totalen gör de tvärt emot majoriteten och ökar sina insättningar. Jag tycker att den som kan vara långsiktig gör rätt i att våga ha tålamod, säger Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening.


Dela sidan:
Skriv ut: