Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nedlåtande Facebookinlägg om muslimer inte straffbart

Nyheter
Publicerad: 2019-10-31 14:30
Foto: Jessica Gow / TT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och friar en dansk medborgare från åtalet om hets mot folkgrupp efter ett Facebookinlägg om muslimer.
Enligt hovrätten relaterade inlägget till innehållet i en debattartikel och ger uttryck för en uppfattning i en fråga som var föremål för debatt – även om ordvalet var nedsättande.

Den 49-årige danska medborgaren åtalades för hets mot folkgrupp efter att han i april 2017 kommenterat ett inlägg i Facebook-gruppen ”Stå upp för Sverige”.

Kommentaren löd: ”Muslimerna är ett jäkla pack. Dom gapa och skrika om att vi inte respektera deras religion men svinen vägra respektera kristendomen. Jävla vilka dubbelmoral”.

Uttryckte sin frustration över särbehandlingen

Kommentaren publicerades i anslutning till en länkad debattartikel i vilken det kritiserades att en muslimsk kvinna nekats jobb på SAS på grund av att hon bar slöja, då företaget hade en policy som innebar ett förbud mot religiösa eller politiska symboler.

Merparten av de andra kommentarerna till debattartikeln var också negativa och kritiska till kvinnan i fråga och till särbehandling av muslimer i allmänhet.

49-åringen har i förhör berättat att han med sin kommentar inte avsåg att misskreditera en annan folkgrupp. Han har istället hävdad att det var ett inlägg i en debatt där han uttryckte sin frustration över särbehandlingen då hans åsikt var att alla människor måste följa samma regler.

”Grovt kränkande utformning gentemot muslimer”

Helsingborgs tingsrätt konstaterade inledningsvis att åsikten att muslimer inte bör särbehandlas positivt självklart ryms inom ramen för ett fritt meningsutbyte i ett demokratiskt samhälle. Uttalandet hade emellertid genom att utmåla muslimer som ”ett jäkla pack” som ”gapa och skrika” och att benämna dem som ”svinen” getts en för sammanhanget grovt kränkande utformning gentemot gruppen muslimer.

Vidare slog tingsrätten fast att uttalandet innefattat kränkande beskyllningar som endast grundas på deras trosuppfattning och att det får anses överskrida gränsen för vad som utgör saklig kritik. Meddelandet hade därför, enligt tingsrätten, därför uttryckt missaktning mot muslimer med anspelning på deras trosbekännelse.

49-åringen dömdes därför för hets mot folkgrupp till skyddstillsyn. En skiljaktig chefsrådman ville fria mannen och ansåg att ”sett i sitt sammanhang utgör meddelandet dock inte ett så grovt kränkande uttalande att det utgör missaktning i den mening som avses i brottsbalken”.

Hovrätten ger chefsrådmannen medhåll

Hovrätten över Skåne och Blekinge gör nu samma bedömning som den skiljaktige chefsrådmannen. Vid bedömningen av om ett meddelande är straffbart såsom hets mot folkgrupp konstaterade hovrätten att hänsyn även ska tas till den yttrandefrihet som följer av regeringsformen och Europakonventionen. Utrymmet för att inskränka yttrandefriheten är särskilt begränsat när det gäller politiska yttranden eller vid debatt i frågor av allmänt intresse.

Hovrätten tryckte på att flera andra medlemmar också hade lämnat kommentarer med anledning av artikeln och att det således pågick en debatt. De gruppmedlemmar som har valt att klicka sig vidare till kommentarsfältet och läsa kommentarerna får antas ha varit angelägna att ta del av andras åsikter i frågan. I ett sådant sammanhang får, menar hovrätten, utrymmet för att ge uttryck för åsikter – även sådana som överskrider gränsen för saklighet – anses vara större än annars.

49-åringens ordval är visserligen, menar hovrätten, nedsättande för muslimer. Hans kommentar överskred också gränsen för saklighet. Men även om 49-åringen tveklöst hade kunnat förmedla sitt budskap på ett mindre kränkande sätt, relaterar hans inlägg till innehållet i artikeln och ger uttryck för hans uppfattning i en fråga som var föremål för debatt.

Vid en helhetsbedömning av meddelandet och det sammanhang som meddelandet lämnats i anser hovrätten att det varken kan anses vara nödvändigt eller proportionerligt att inskränka 49-åringens yttrandefrihet i detta fall. Hans agerande är därför inte straffbart såsom hets mot folkgrupp. Åtalet ogillas därför.(Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: