Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nedgång i M&A-affärer – men ökning jämfört med innan pandemin

Nyheter
Publicerad: 2023-01-18 08:43
Foto: Pixabay

I Sverige minskade antalet M&A-affärer för helåret 2022 med 18 procent, medan det totala värdet på M&A-affärerna minskade med 63 procent. Men jämfört med 2020 så ökade M&A-affärerna med cirka 26 procent sett till antal och med 33 procent sett till värde; även jämfört med 2019 var det en ökning.

Antalet M&A-affärer minskade till 1 775 sett till helåret i Sverige, vilket var en minskning med knappt 18 procent jämfört med 2021. Det totala värdet minskade med 63 procent jämfört med 2021 och uppgick till 62,9 miljarder dollar. Dock, jämfört med 2020 så ökade M&A-affärerna med cirka 26 procent sett till antal och med 33 procent sett till värde. Jämfört med 2019 så ökade M&A-affärerna med 49 procent sett till volym och med 21 procent sett till värde, jämfört med 2022. Likaså sett i ett längre perspektiv är M&A-affärerna på en stabil nivå.

”Bakom årets nedgång ligger högre räntenivåer, ökad inflation, elbrist och högre energipriser, geopolitisk oro med Rysslands folkrättsstridiga angreppskrig mot Ukraina, samt oro för en annalkande lågkonjunktur. Dock, borträknat föregående år som var ett rekordår både globalt och i Sverige så är M&A-aktiviteten tillbaka på nivåer som är jämförbara, och även över, de senaste åren”, skriver Advokatbyrån Baker McKenzie.

– Även om M&A-aktiviteten har sjunkit kraftigt jämfört med 2021, så är det värt att notera att 2021 var ett exceptionellt bra år som sticker ut, och att vi nu är tillbaka på samma, och även högre, nivåer som 2020 både i Sverige och globalt. Detsamma gäller i ett historiskt perspektiv. 2022 är snarast att betrakta som ett hack i kurvan, och vi ser en god pipeline för 2023, säger Carl Svernlöv, advokat och partner, Baker McKenzie.

Flest M&A-affärer i Sverige 2022 genomfördes inom industrisektorn, följt av tech-sektorn och konsumentprodukter och -tjänster. Affärer till störst värde genomfördes i stapelvaror för konsumenter (consumer staples) följt av industri- och finanssektorn.

Det totala värdet av genomförda M&A-affärer under helåret 2022 uppgick till 3,57 biljoner dollar. Detta motsvarar en minskning med 37 procent jämfört med rekordåret 2021, men var i linje med det totala värdet på M&A-affärerna globalt både 2020 och 2019 (en ökning på 2 procent jämfört med 2020 och en minskning med 5 procent jämfört med 2019).

Antalet M&A-affärer globalt

Det totala antalet M&A-affärer uppgick till 52 835 globalt, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med 2021 men en ökning med cirka 4 procent jämfört med 2020, och likaså en ökning på 4 procent jämfört med 2019.

Antalet gränsöverskridande förvärv och fusioner, till och från Sverige, minskade med knappt 12 procent jämfört med 2021 och uppgick till 1 119 M&A-affärer. Det totala värdet uppgick till 54,4 miljarder dollar, en värdeminskning på 58 procent.

Den största gränsöverskridande affären som genomfördes under det fjärde kvartalet var kanadensiska Magna Internationals förvärv av bilsäkerhetsföretaget Veoneers verksamhet inom aktiv säkerhet av SWW Partners för 1,525 miljarder USD kontant. Baker McKenzie har varit, och är, rådgivare till Magna International i transaktionen.

Investerare från USA förvärvade flest antal svenska företag under 2022, totalt 49 svenska företag, följt av investerare från Norge och Storbritannien. Storbritannien var den mest attraktiva marknaden för M&A-affärer med svenska köpare 2022, totalt 112 affärer.

Ljusglimtar för M&A-affärer 2023

Även i Norden som helhet skedde en nedgång. För helåret minskade antalet M&A-affärer med 21 procent jämfört med 2021 och uppgick till 2 056 M&A-affärer. Det totala värdet minskade med knappt 52 procent till 82,7 miljarder dollar 2022.

USA var den största utländska investeraren i Norden som helhet sett till antal M&A-affärer och Storbritannien var den utländska marknad där nordiska företag genomförde flest M&A-affärer under 2022.

Det finns en rad ljusglimtar för M&A-affärer 2023, för såväl Norden som Sverige, där börsåret har börjat bra.

 – Färre börsintroduktioner (IPOs) bidrar till att företagen skapar värde genom M&A-affärer, säger Carl Svernlöv. Och även om aktiviteten hos private equity-bolag och riskkapitalfonder 2022 var under rekordnivåerna 2021, så är aktiviteten fortfarande hög, och dessa bolag har gott om kapital.

Saknas inte utmaningar

Carl Svernlöv medger att det inte saknas utmaningar för 2023.

 – Till osäkerhetsfaktorerna hör Rysslands fortsatta angreppskrig i Ukraina, spänningar mellan Kina och Taiwan, utvecklingen för inflationen, höga räntor, fortsatt energibrist samt störningar i globala leveranskedjor, säger Carl Svernlöv.

Han pekar dock även på att det nu finns tecken på att konjunkturen kommer att mjuklanda, med inbromsning vad gäller ökad inflation och räntehöjningar.


Dela sidan:
Skriv ut: