Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Narkotika, sprit och vapen – så mycket tog Tullen i beslag ifjol

Nyheter
Publicerad: 2020-02-14 08:47
Foto: Christine Olsson /TT

Tullverket gjorde närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019 – det är fler än någonsin.
Smugglingen av narkotikaklassade läkemedel har ökat markant medan mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå.

Tullverket ser en stor efterfrågan av flertalet narkotikatyper parallellt med den mycket omfattande ökningen av narkotikaklassade läkemedel.

Förra året beslagtogs över 2,8 miljoner tabletter, vilket är nytt rekord för Tullverket.

– Det finns flera orsaker till ökningen av antalet beslag. Dels att Tullverket fått ökat budgetanslag så att vi kan anställa fler medarbetare och därmed också genomföra fler tullkontroller, dels att inflödet av narkotika är stor, säger Lars Kristoffersson, chef för brottsbekämpningen i Tullverket.

Myrtrafik vanligt sätt att smuggla sprit

När det kommer till beslag av alkohol visar årsstatistiken att såväl antal beslag som den beslagtagna mängden har ökat.

Enligt Lars Kristoffersson är en av orsakerna till det ökade antalet beslaget att smugglarna i större utsträckning gör fler resor där de för in mindre mängder sprit i landet.

– Tidigare fördes ofta större mängder alkohol över gränsen, men nu har vi observerat att kriminella allt oftare har mindre mängder med sig för att undgå upptäckt och i stället reser flera gånger tur och retur till Tyskland.

Under 2019 beslagtog Tullverket även 58 skjutvapen, vilket är en ökning mot föregående år då man tog 41 skjutvapen i beslag.

Besparat samhället utgifter på 2,5 miljarder

Enligt Tullverkets beräkningar, baserat på en uppskattning av samhällets kostnader för missbruket med hänsyn taget till gatupriser, missbrukardoser och FN:s skadeindex, uppgick samhällsnyttan av myndighetens beslag ifjol till 2,5 miljarder kronor.

– Det här är ett betydande belopp som visar vad det hade kostat samhället om vi inte gjort dessa beslag. För Tullverket är samhällsnyttan ett viktigt mått för att säkerställa att vårt arbete bidrar till nytta för samhället, säger Lars Kristoffersson, chef för brottsbekämpningen i Tullverket.


Dela sidan:
Skriv ut: