Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Misshandelsåtalad lärare frias – trots rodnad och blåmärke på pojke

Nyheter
Publicerad: 2020-02-13 10:55
Foto: Jessica Gow /TT

En lärare som åtalats för att ha slagit en tioårig elev under en rast frias i tingsrätten.
Lärarens påstående att han bara tog tag i eleven har inte motbevisats. Och den gärningen är inte straffbar.

Läraren åtalades för att ha utdelat ett knytnävsslag i magen på en tioårig pojke den 28 september 2017 på en skola i Hudiksvalls kommun. Pojken ska ha fått en rodnad och ett blåmärke.

Hudiksvalls tingsrätt konstaterar att det genom pojkens och lärarens egna uppgifter är utrett att läraren tagit tag i pojken. Att det gjorde ont på pojken får vilket får visst stöd av att läraren uppgett att han försökte få pojken att stanna kvar och att 10-åringen sade att läraren tagit honom i armen och gjort illa honom.

Ett vittne, en lärare, har berättat att hon fick se ett rött märke runt pojken.

Pojken ofta bråkig och utåtagerande

En lärare får, enligt tingsrätten, vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Lärare har vidare en skyldighet att ingripa för att hindra att elever skadar andra personer eller egendom eller själva blir utsatta för skada. Vid utövandet av denna tillsynsplikt är läraren inte avskuren varje möjlighet till kroppsligt ingrepp mot en elev även om det inte rör sig om en nöd- eller nödvärnssituation.

I målet har presenterats samstämmiga uppgifter om att pojken ofta och även vid det aktuella tillfället var bråkig och utåtagerande. Utifrån vad som kommit fram om hans beteende fanns det enligt tingsrätten fog för lärarens åtgärd att ta tag i pojken i syfte att komma till rätta med hans ordningsstörande uppträdande samt för att tillförsäkra hans och andra elevers trygghet. De gärningsmoment som nu behandlats utgör därför inte straffbara handlingar.

Inte bevisat att läraren utdelat knytnävsslag

Frågan är då om läraren utdelat ett knytnävsslag som träffat pojken i magen. Vittnesuppgifterna är motstridiga. Det går, enligt tingsrätten, inte att bortse från ett vittne som var ute och gick med sin hund. Hans uppgifter stöder lärarens version.

Tingsrätten noterar även avsaknaden av fotografier eller annan dokumentation trots att märket enligt pojken fanns kvar efter att han besökt polisen. Detta utgör enligt tingsrätten en brist i utredningen.

Sammanfattningsvis har det kommit fram omständigheter som ger anledning till viss försiktighet vid värderingen av åklagarens bevisning. Det har presenterats motstridiga vittnesuppgifter kring om ett knytnävsslag har utdelats och om 10-åringen haft ett märke på magen. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att den bevisning som lagts fram inte är tillräcklig för att det höga beviskrav som gäller i brottmål ska anses uppfyllt. Det är alltså inte bevisat att läraren har utdelat påstått knytnävsslag. Åtalet ska därmed ogillas. (Blendow Lexnova).


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se