Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Migrationsverkets prognos: fler asylsökande men låg andel bifall

Nyheter
Publicerad: 2020-02-13 07:06
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Enligt Migrationsverkets första prognos för år 2020 kan antalet asylsökande öka något under året.
Bifallen förväntas dock vara fortsatt låga, och myndighetens utgifter förväntas att fortsätta minska.
Det framgår av ett pressmeddelande från Migrationsverket. 

– Antalet avgjorda ärenden 2019 blev ungefär som förväntat. Det ger oss ett bra utgångsläge för i år, säger verkets planeringschef Henrik Holmer.

Stabilt utgångsläge

I prognosen, som är den första av fyra prognoser till regeringen i år, konstaterar Migrationsverket att utgångsläget för 2020 är stabilt, bland annat eftersom Migrationsverket avgjorde fler förstagångsärenden under 2019.

– Migrationsverket avgjorde fler förstagångsärenden inom asyl under 2019, vilket bidragit till att det var något färre inskrivna i mottagningen vid årsskiftet 2019/2020 jämfört med föregående prognos i oktober 2019, säger Henrik Holmer.

Fler asyl­sö­kande kan påverka Sverige

Gällande antalet asylsökande konstaterar Migrationsverket att antalet asylsökande i Europa kommer att öka i år jämfört med föregående år med anledning av omvärldsutvecklingen. 

– Det är sannolikt att den senaste tidens ökade migrantrörelser längs den östra Medelhavsrutten till Grekland, samt från Latinamerika till Europa kommer att fortsätta i år, säger Henrik Holmer.

Enligt Migrationsverket kan de ökade migrantrörelserna även påverka Sverige, varför myndigheten justerar bedömningen av antalet asylsökande till 23 000 förväntade personer år 2020, framför allt från Syrien, Syd- och Centralamerika och statslösa inklusive staten Palestina. Det är 1000 personer fler än föregående år. 

Låg andel bifall och minskade utgifter

Enligt prognosen räknar dock Migrationsverket med att andelen bifall i asylärenden kommer att fortsätta att vara kvar på relativt låga nivåer framöver. Andelen ärenden som räknas få bifall i första instans beräknar Migrationsverket vara en fjärdedel under 2020 och framåt.  

Dessutom konstaterar Migrationsverket att de samlade utgifterna för migrationen och nyanländas etablering väntas att fortsätta minska. 

– Utifrån våra antaganden beräknas utgifterna fortsätta minska till cirka 20 miljarder kronor i år och därefter till cirka 16 miljarder kronor per år under resterande prognosperiod, säger Henrik Holmer.

Enligt prognosen kommer Migrationsverket även ”så småningom” nå ett läge där författningsstyrda handläggningstider kan bibehållas över tid inom samtliga typer av ärenden. Orsaken är att det totala antalet öppna ärenden beräknas minska väsentligt från och med 2021 och framåt.


Dela sidan:
Skriv ut:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se