Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Metro försatt i konkurs – ingen representant dök upp i tingsrätten

Nyheter
Publicerad: 2020-02-12 14:17
Foto: Jonas Ekströmer /TT

Idag kom beslutet från Stockholms tingsrätt om att Metro försätts i konkurs.
Detta sedan en förhandling hållits i måndags – utan att någon representant från bolaget medverkade.

På plats i tingsrätten fanns dock en tidigare anställd som vittnade om att Metro var skyldig honom pengar.

Tingsrätten anser att det genom förhandlingsprotokollet, i förening med vad den tidigare anställde uppgett under sanningsförsäkran, har lagts fram övertygande bevisning om att hans fordran mot gäldenären föreligger.

Den tidigare anställde mannen har till styrkande av Metros obestånd åberopat en utredningsrapport från Kronofogdemyndigheten där Metro Media House AB den 18 december 2019 funnits sakna kända utmätningsbara tillgångar för täckande av skulden.

Konkursansökan bifölls därför.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Stockholms TR K 86-20 Aktbil 14, Protokoll konkursförhandling

Dela sidan:
Skriv ut: