Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Majoriteten av exportföretag upplever ökade hållbarhetskrav

Nyheter
Publicerad: 2022-11-16 08:02
Containrar i Göteborgs hamn. Foto: Adam Ihse / TT /

Totalt 60 procent av exportföretagen upplever att deras kunder ställer högre krav på hållbarhet idag jämfört med för ett år sedan, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Inte ett enda företag upplever att kraven har sänkts.

Stora företag upplever i högre utsträckning än små att hållbarhetskraven från kunderna – oavsett om de är företag eller konsumenter – har höjts. Enligt Svensk Exportkredit kan detta dels bero på att regelverkskraven träffar stora företag i större utsträckning än små, dels att det finns en större förväntan på stora företag ska ta större ansvar för sin påverkan. 

– Kunder ställer idag högre hållbarhetskrav vilket skapar ett starkt förändringstryck. Det är därför strategiskt och affärsmässigt viktigt för exportföretag att bedriva ett trovärdigt hållbarhetsarbete inom såväl klimatfrågor som anti-korruption och mänskliga rättigheter, säger Maria Simonson, hållbarhetschef på SEK.

Höga elpriser

Exportbarometern visar också att vart femte exportföretag (18 procent) planerar att göra investeringar i sin verksamhet som väntas ge en betydande minskning av deras klimatpåverkan. Enligt Svensk Exportkredit är höga energipriser sannolikt en förklaring till att många företag investerar för att minska sin klimatpåverkan. Nya regelverkskrav och hög efterfrågan hos konsumenter är andra faktorer som påverkar investeringsviljan.  

– Det faktum att allt fler konsumenter efterfrågar hållbart bidrar till att allt fler företag vågar investera för att ställa om. Detta gör företagen inte bara bättre rustade för att möta nya regelverkskrav utan ger samtidigt en konkurrensfördel i förhållande till de som inte investerar, säger Maria Simonson.


Dela sidan:
Skriv ut: