Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lyckad jämställdhetssatsning inom statliga myndigheter

Nyheter
Publicerad: 2019-10-09 07:13
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter har varit framgångsrik.
Det framgår av en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering gjord av Statskontoret.

JiM-programmet är en framgång med tanke på att det generellt sett är svårt att få genomslag för tvärsektoriella frågor i styrningen. Men regeringen hade kunnat bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen i ännu högre grad genom att styra mer verksamhetsanpassat och mer resurseffektivt, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Myndigheter ska bidra till jämställdhetspolitiskt mål

Statskontorets utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), som pågick under 2013-2018, visar att myndigheterna har ”genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen”.

Utvecklingsprogrammet gav de deltagande myndigheterna i uppdrag att utveckla sin verksamhet för att bidra till att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Bankkort även till kvinnor

Enligt Statskontoret visar utvärderingen att flera av myndigheterna har förändrat sitt sätt att arbeta och på så vis ökat jämställdheten. 

Som exempel nämns att Migrationsverket har börjat tillämpa en princip om att alla vuxna ska få ett eget bankkort, i stället för att endast utfärda bankkort till mannen i familjen.

Efterfrågar mer vägledning

Men enligt Statskontoret skulle regeringen kunna göra mer för att nå de jämställdhetspolitiska målen, genom att ge mer vägledning om styrningen av myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. 

Stadskontoret rekommenderar därför att regeringen bland annat ska koncentrera resurserna till de myndigheter som har störst möjlighet att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås.


Dela sidan:
Skriv ut:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se