Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinna med komplicerad samsjuklighet vinner mot Försäkringskassan

Nyheter
Publicerad: 2023-03-06 10:31
Foto: TT

Kammarrätten gör en annan bedömning än förvaltningsrätten gällande en kvinnas arbetsförmåga och hennes rätt till sjukpenning.
Det är väldokumenterat att hon sedan lång tid tillbaka lider av en komplicerad samsjuklighet med såväl fysiska som psykiska inslag.
Arbetsförmågan bedöms därför vara helt nedsatt i ett normalt förekommande arbete.

Försäkringskassan beslutade i september 2021 att avslå en kvinnas ansökan om hel sjukpenning för perioden den 1 februari–30 september samma år. Som skäl för beslutet angavs att kvinnans arbetsförmåga inte var nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Av det medicinska underlaget för aktuell period framgår att kvinnan har en mycket omfattande samsjuklighet. Hon har en belastningskänslighet samt kraftigt nedsatt förmåga att hantera stress och psykologiska krav. Hon har svårt att fokusera och ett försämrat korttidsminne. Det anges vidare att hon har stora svårigheter att klara vanlig daglig livsföring eftersom även högst begränsade aktiviteter kan resultera i utmattning.

Förvaltningsrätten: Ingen rätt till sjukpenning

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping och yrkade att hon skulle beviljas sjukpenning med 75 procent.

Förvaltningsrätten ansåg att kvinnan hade nedsatt arbetsförmåga att utföra fysiskt belastande uppgifter eller arbetsuppgifter som ställer höga krav på den kognitiva förmågan. Hon bedömdes dock klara av fysiskt lättare arbete med väl avgränsade arbetsuppgifter med tydlig struktur och utan stressmoment och höga krav på koncentrationen. 

Rätten ansåg att en sådant arbete är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Kvinnan hade därför inte gjort sannolikt att arbetsförmågan var nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till sådana arbeten. Hon hade alltså inte rätt till sjukpenning.

Kammarrätten river upp domen

Kammarrätten i Jönköping upphäver nu underinstansernas avgöranden.

Rätten konstaterar att kvinnan sedan lång tid lider av en komplicerad samsjuklighet med både fysiska och psykiska inslag, vilket är väldokumenterat i såväl en aktivitetsförmågeutredning som ett flertal läkarutlåtanden. 

Enligt domstolen står det klart att kvinnan inte har någon arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete avseende den aktuella perioden. Överklagandet ska alltså bifallas. Målet återförvisas till Försäkringskassan för prövning av om övriga förutsättningar för sjukpenning är uppfyllda. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
ForsakringskassanKR
Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: