Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Kunskap om barnkonventionen måste öka”

Nyheter
Publicerad: 2020-01-13 11:44
Foto: Claudio Bresciani/TT

Allmänhetens kunskap om barnkonventionen måste öka.
Det kommer Barnombudsmannen (BO) fram till i en undersökning av allmänhetens kunskap om FN:s barnkonvention.
Enligt undersökningen var både kännedomen om konventionens innehåll dålig, liksom kunskapen om att konventionen vid årsskiftet blev svensk lag.

– Vi vuxna måste säkerställa och bevaka att barnets rättigheter uppfylls. Varje barn som inte får sina rättigheter uppfyllda är ett barn för mycket, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman. 

Få kände till konventionens innehåll

Enligt undersökningen, som genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av BO och innehöll svar från 2004 slumpmässigt utvalda respondenter, känner knappt sex av tio personer som hört om barnkonventionen till innehållet i konventionen. Det motsvarar 56 procent. 

Dessutom känner endast fem av tio till att barnkonventionen blev lag vid årsskiftet – motsvarande 48 procent. 

Viktigt att kunskapen ökar 

Enligt BO är det viktigt att kunskapen om barnkonventionen ökar. Barn har enligt barnkonventionen status som rättighetsbärare och vuxna som skyldighetsbärare, vilket medför att de vuxna har ansvar att säkerställa att de verktyg som behövs för att barn ska kunna hävda sina rättigheter är tillgängliga. 

Tidigare undersökningar som BO genomfört visar dock att barns egna kunskaper om deras rättigheter ökat. År 2008 kände cirka vart femte barn till barnkonventionen, och år 2018 var motsvarande andel vartannat barn. 

Rättighetsarbetet inte klart

BO betonar även att arbetet med att förverkliga barns rättigheter inte är klart bara för att barnkonventionen efter årsskiftet blev svensk lag. 

– Vi vet att det sker mycket arbete runt om i kommuner, regioner och hos myndigheter för att förbereda sig inför att barnkonventionen blir lag. Att barnkonventionen blir lag innebär inte att arbetet med att förverkliga barnets rättigheter är klart men det är ett startskott för att rättigheterna ska bli verklighet i varje barns vardag, fortsätter Elisabeth Dahlin.


Dela sidan:
Skriv ut:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se