Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KU: Bör kosta att utebli från för många av riksdagens voteringar

Nyheter
Publicerad: 2021-11-11 10:26
BUDGET 2022 BUDGETDEBATT

Konstitutionsutskottet, KU, ställer sig bakom riksdagsstyrelsens förslag om att riksdagsledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet ska kunna bli skyldiga att betala tillbaka sitt arvode.
Det handlar om ledamöter som under två kvartal vid en och samma valperiod varit frånvarande minst 60 procent av voteringstillfällena.

I våras lade riksdagsstyrelsen fram en rad förslag om ändringar av de reglerna som styr riksdagsarbetet. Bland förslagen fanns bland annat ett om att göra riksdagsledamöter som uteblir från ett visst antal voteringar under en mandatperiod återbetalningsskyldiga – utan giltiga skäl.

Enligt riksdagsstyrelsens förslag ska en riksdagsledamot bli återbetalningsskyldig om denne uteblir från minst 60 procent av voteringstillfällena under två kvartal inom samma valperiod.
Förslaget innehåller också en bestämmelse om att talmannen efter det första kvartalet med hög frånvaro ska uppmärksamma den aktuella ledamoten på att denne riskerar att bli återbetalningsskyldig om inte närvaron förbättras.

Förlorar utskottsplatsen

Ytterligare ett av riksdagsstyrelsens förslag som KU ställer sig bakom är det om att en ledamot som lämnar sin partigrupp per automatisk måste lämna sina utskottsuppdrag som denne tilldelats på tack tack vare sin partigruppstillhörighet.

Samtliga förslag föreslås träda i kraft vid årsskiftet.


Dela sidan:
Skriv ut: