Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kommuner behöver inte betala elevers resor vid växelvis boende

Nyheter
Publicerad: 2021-10-07 11:46

Kammarrätten har i fyra mål kommit fram till kommunerna inte behöver betala gymnasielevernas resor vid växelvis boende.

Kammarrätten har avgjort fyra mål som handlar om en kommuns ansvar för kostnader för gymnasieelevers dagliga resor till skolan vid växelvis boende. Avgörande för frågan i målet har varit vad som avses med begreppet bostaden i lagen som tar upp kommunernas skyldighet att svara för gymnasieelevers dagliga resor mellan bostaden och skolan.

Rättsläget avseende hur begreppet ska tolkas i en situation där en elev bor växelvis hos båda sina vårdnadshavare är oklart och vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen saknas.

Nu har alltså Kammarrätten kommit fram till sin slutsats.

– Domstolens bedömning är att begreppet bostad i den lag som reglerar elevresorna avser den bostad där eleven är folkbokförd. Det innebär att kommunernas beslut inte strider mot lag, säger Eva Östman Johansson, kammarrättsråd och ordförande i målet i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten: besluten strider mot lag

Det var Uppsala respektive Östhammars kommun som avslog elevernas ansökningar med motiveringen att elevresa endast beviljas mellan folkbokföringsadressen och skolan.

Förvaltningsrätten i Uppsala upphävde dock kommunernas beslut eftersom besluten ansågs strida mot lag.

Efter att kommunerna överklagat målen har alltså kammarrätten till slut bifallit kommunernas överklaganden i alla fyra mål.

Skiljaktig ledamot

I domen var en ledamot skiljaktig och ansåg att i situationer då elever bor växelvis hos sina båda vårdnadshavare måste begreppet bostaden tolkas som att det avser elevernas båda hem.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
elevresa4
elevresa3
elevresa2
elevresa

Dela sidan:
Skriv ut: