Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kommunens stängning av bibliotek var inte olaglig

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 12:58
Genrebild på Bibliotek. Foto: Carl Bredberg / SvD / TT /

En kommuninvånare i Karlstad överklagade kommunens beslut om att tillfälligt stänga biblioteken.
Förvaltningsrätten har nu i en dom kommit fram till att kommunens beslut inte strider mot kommunallagen. 

Kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun beslutade den 21 december 2020, med anledning av den pågående pandemin, att tillfälligt stänga biblioteken i kommunen. En kommuninvånare överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu avkunnat dom.

Beslutet innebar

Kommunens beslut innebar att allmänheten inte gavs tillträde till bibliotekens lokaler men att det under stängningstiden fortsatt fanns tillgång till dator och utskrifter på kommunens kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad och på närbiblioteken i kommunen via bokning. Det gavs även möjlighet att låna och lämna tillbaka böcker enligt vissa rutiner.

Den kommunmedlem som överklagade beslutet menade att det var olagligt med hänvisning till vissa bestämmelser i bibliotekslagen, bland annat lagregler som anger att biblioteken ska vara tillgängliga för alla samt verka för det demokratiska samhällets utveckling.

Inte olagligt enligt kommunallagen

Förvaltningsrätten har nu kommit fram till att beslutet inte var olagligt enligt kommunallagen.

– Förvaltningsrätten har bedömt att biblioteksverksamheten under den begränsade tid beslutet gäller uppfyller de krav på tillgänglighet som anges i bibliotekslagen, säger Carina Ludvigsson, rådman.

– Kraven som handlar om att biblioteken ska verka för demokratin är allmänt hållna och mer av målsättningskaraktär. De ställer inte några konkreta krav på bibliotekens verksamhet som medför att kommunens beslut strider mot bestämmelserna, säger Carina Ludvigsson.


Dela sidan:
Skriv ut: