Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kommun får kritik för otillåtna köp av läkarkonsulter till elevhälsan

Nyheter
Publicerad: 2023-05-12 08:39
Foto: Claudio Bresciani / TT /

Västerås kommun ingick flera avtal om läkarkonsulter till elevhälsan utan att först annonsera köpen enligt lagen om offentlig upphandling. Kommunen anser att särskilda skäl förelåg – Konkurrensverket håller inte med.
I ett tillsynsbeslut kritiserar nu Konkurrensverket kommunens agerande.

Västerås kommun har agerat i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU), genom att inte annonsera sina köp av läkarkonsulttjänster till elevhälsan under 2021. Det skriver Konkurrensverket i ett tillsynsbeslut och konstaterar att förutsättningar för att inte annonsera sina köp saknades och därför utgör det en otillåten direktupphandling.

”Kommunen förtjänar kritik för sitt agerand”, skriver Konkurrensverket.

Bakgrunden till upphandlingen

Kommunen har i utredningen berättat att de dåvarande skolläkarna slutade under hösten 2018 sina tjänster inom Västerås kommun. En skolläkare fanns sedan anställd på deltid fram till och med mars 2020. Under perioden som förflöt efter det att skolläkarna hade avslutat sina tjänster gjorde kommunen endast ett försök att rekrytera ny personal. Det skedde 2018 men någon ny personal kom inte att rekryteras.

Under perioden mars 2020 till juni 2022 direktupphandlade kommunen i stället läkarkonsulttjänster. Det är de sex avtal om läkartjänster som kommunen ingick under 2021 som ligger till grund för Konkurrensverkets beslut.

Enligt Konkurrensverkets beslut uppgår de aktuella avtalen till ett sammanlagt värde av 5 545 000 kronor. Köpen annonserades alltså inte enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kommunen anser att särskilda skäl förelåg

Kommunen framhåller att köpen genomfördes i ett läge då personal saknades och att det därför förelåg särskilda skäl att direktupphandla. Syftet var att säkerställa elevernas tillgång till skolläkare.

Enligt Konkurrensverket kan de omständigheter som kommunen har framfört som förklaring till den uteblivna annonseringen inte motivera avsteg från skyldigheten att annonsera enligt LOU.

”Vad gäller den eventuellt brådskande situation som hade uppstått under 2021 anser Konkurrensverket att den beror på kommunens eget agerande. Vare sig undantagen i LOU för synnerlig brådska eller synnerliga skäl var därför tillämpliga. Det anser Konkurrensverket som nu kritiserar Västerås kommun för att ha genomfört en otillåten direktupphandling och därmed brutit mot lagen om offentlig upphandling”, framgår det.


Dela sidan:
Skriv ut: