Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kommitté får utökat uppdrag att se över 3:12-reglerna

Nyheter
Publicerad: 2023-01-24 08:39
Elisabeth Svantesson. Foto: Henrik Montgomery / TT

Kommittén som har fått i uppdrag att lämna förslag om förenklingar av de så kallade 3:12-reglerna ska även få uppdrag att föreslå förändrade regler som kan underlätta ägarskiften.

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. En kommitté har för närvarande i uppdrag att utreda hur dessa regler kan förenklas.

Tilläggsdirektiv

Regeringen meddelar nu att man avser att inom kort fatta beslut om tilläggsdirektiv till kommittén. Kommittén ska även föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften.

– Den kreativitet och innovationskraft som finns hos Sveriges entreprenörer ska tas till vara på och främjas. Svenska företag ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar för att stimulera tillväxt och öka investeringar. Därför avser vi att besluta om ett utökat uppdrag för att förenkla 3:12-reglerna ytterligare och förbättra villkoren för små och medelstora företag, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Mer om det utökade uppdraget

Kommittén får bland annat i uppdrag att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital.

Kommittén ska även analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas, och lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.


Dela sidan:
Skriv ut: