Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KO får rätt – Midsonas eko-marknadsföring är vilseledande

Nyheter
Publicerad: 2022-09-07 08:52

Midsona får inte använda påståendena om att deras produkter är ekologiskt certifierade enligt Cosmos Organic/Ecocert Cosmos då marknadsföringen är vilseledande. Det konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen. Det är Konsumentombudsmannens, KO, andra vinst i domstolen mot företaget Midsona.

Företaget Midsona, som bland annat marknadsför hud- och hårvårdsprodukter under produktnamnet Urtekram, förbjöds i början av år 2021 att använda eko-begreppen utan att precisera vad de står för i själva reklamen. Det fastslog Patent- och marknadsdomstolen i en vägledande dom mot företaget. 

Beslutet innebar att domstolen går på Konsumentombudsmannens, KO, linje. Att enbart hänvisa konsumenten till mer information på en annan sida på webbplatsen räcker inte. Det är extra viktigt med tydlighet, skriver domstolen, eftersom många konsumenter uppfattar begreppen ekologisk och eko som något positivt för miljön. 

Även andra formuleringar förbjuds

Nu har Patent- och marknadsöverdomstolen tagit ställning till, i tillägg till de marknadsföringspåståenden som redan har förbjudits av Patent- och marknadsdomstolen, att även andra formuleringar ska förbjudas vid marknadsföringen.

Midsonas hänvisningar till certifieringen Cosmos Organic eller Ecocert Cosmos Organic, och då särskilt leden ”Eco” respektive ”Organic”, skapar enligt Patent- och marknadsöverdomstolen intrycket att varorna har en positiv inverkan på miljön, eller i vart fall en lägre miljöpåverkan än konkurrerande varor. Det är alltså fråga om miljöpåståenden. 

Marknadsföringen ifråga har ägt rum på bolagets Instagramkonto, i tidskriften Elle samt genom influencer marketing.

Inte informerat konsumenterna om innebörden

Enligt hovrätten har inte Midsona lagt fram utredning som styrker att Ecocert Cosmos Organic är ett robust och ansett märkningssystem. 

”I alla händelser är det otillräckligt att enbart lägga ut sådan information på den egna hemsidan när marknadsföringen äger rum på andra platser. Midsona har på grund av det anförda inte visat att bolaget har informerat konsumenterna om innebörden av certifieringen”.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att Midsonas underlåtenhet att informera om innebörden av certifieringen innebär att marknadsföringen är vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Marknadsföringen är därmed också otillbörlig.

”Vid denna bedömning ska Patent- och marknadsdomstolens dom ändras så att även de nu aktuella påståendena omfattas av de förbud som meddelats”.

Rättegångskostnader

Midsona Sverige AB ska ersätta Konsumentombudsmannens rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 35 625 kronor, jämte ränta.

– Vi anser att det är svårt för konsumenten att värdera ord som ekologisk när det gäller hår- och hudvårdsprodukter. Därför välkomnar vi domstolens beslut att orden måste åtföljas av en förklaring. Vi hoppas att det här ska leda till en mer renhårig reklam där konsumenten direkt kan se vad företaget menar med exempelvis ekologisk, sade Ida Nyström, processråd vid KO i anslutning till domen o Patent- och marknadsdomstolen.

Om företaget skulle bryta mot förbudet kan ett vite på en miljon kronor per förbud komma att dömas ut. Sammanlagt rör det sig om ett vite på tre miljoner kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: