Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Klart: Philip Morris köper Swedish Match

Nyheter
Publicerad: 2022-11-07 08:49
Rullande bandet vid Swedish Matchs snusfabriken Göteborg.

Philip Morris fullföljer budet på Swedish Match och blir ägare till 82,59 procent av aktierna. Bolaget har därmed beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivån på 90 procent och har även beslutat att ytterligare förlänga acceptfristen.

Den 11 maj 2022 offentliggjorde Philip Morris ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Match. Den 20 oktober 2022 höjde Philip Morris vederlaget från 106 kronor till 116 kronor kontant per aktie och meddelade att vederlaget inte kommer att höjas ytterligare i erbjudandet.

Philip Morris har beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå och fullfölja erbjudandet, och kommer följaktligen förvärva de aktier i Swedish Match som har lämnats in i erbjudandet. Bolaget har även beslutat att ytterligare förlänga acceptfristen till den 25 november 2022, och informerar Swedish Match aktieägare om att vederlaget i erbjudandet för aktier som lämnas in under den ytterligare förlängda acceptfristen kommer att minskas till 115,07 kronor kontant per aktie, på grund av den i Swedish Match beslutade utbetalningen av utdelning om 0,93 kronor per aktie till aktieägare registrerade per avstämningsdagen den 14 november 2022.

Nuvarande ägandet

Aktierna som lämnats in i erbjudandet vid utgången av acceptfristen (som avslutades den 4 november 2022) uppgår till totalt 1 255 945 656 aktier i Swedish Match, motsvarande cirka 82,59 procent av aktiekapitalet och rösterna i Swedish Match. 

– Vi är glada att 82,59 % av aktieägarna i Swedish Match, däribland – såvitt vi kan bedöma – de tio största aktieägarna, har accepterat vårt slutliga erbjudande om 116 kronor per aktie. Genom att uppnå en betydande kontrollpost bör vi kunna dra nytta av den strategiska potentialen i transaktionen, däribland förväntade intäktssynergier, säger Jacek Olczak, VD för PMI.


Dela sidan:
Skriv ut: