Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KKV: PTS bör utreda möjligheten att införa globala spektrumtak

Nyheter
Publicerad: 2023-02-28 08:58
Foto: Isabell Höjman / TT /

Konkurrensverket anser att PTS bör ta fram en analys om ett införande av globala spektrumtak för att värna konkurrensen mellan svenska mobiloperatörer.
”Globala spektrumtak skulle förutom att värna en effektiv konkurrens mellan mobiloperatörerna även öka förutsägbarheten av framtida auktioners villkor”, skriver Konkurrensverket. 

I Sverige finns i dag en konkurrens som råder mellan fyra mobiloperatörer. Radiofrekvenser är den viktigaste byggstenen när en mobiloperatör ska tillhandahålla mobila tjänster. Post- och telestyrelsen (PTS) bestämmer genom auktionsvillkor hur frekvenserna ska delas upp och kunna köpas, vilket påverkar konkurrensen.

Tilldelning av nationella blocktillstånd

I september 2023 ska Post- och telestyrelsen (PTS) tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden via ett auktionsförfarande. 

”Auktionerna har potentialen att omfördela en signifikant mängd av det totala spektruminnehavet på marknaden, beroende på utfallet. Konkurrensverket ser därför gärna att PTS tar fram en analys om ett införande av globala spektrumtak kan värna konkurrensen mellan svenska mobiloperatörer”, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande om ett inlämnat yttrande.

Konkurrensverket skriver att ”konkurrenssituationen mellan svenska mobiloperatörer verkar vara gynnsam för konsumenterna jämfört med förhållandena i övriga EU. För att upprätthålla en god konkurrens framöver är det viktigt att hålla auktionernas utfall så öppet som möjligt, i syfte att säkra effektiv spektrumallokering och möjliggöra marknadsinträde. Däremot är det viktigt att förhindra att auktionerna leder till en allt för hög koncentration av det totala spektruminnehavet, eftersom det hämmar konkurrensen mellan mobiloperatörerna”.

Införande av spektrumtak

Konkurrensverket hänvisar även till en tidigare konsultation om auktionernas utformning där PTS motiverar spektrumtaken med en analys av rådande förhållanden. 

”Ett alternativ till PTS föreslagna spektrumtak, som avser mängden frekvensutrymme som innehavarna kan bjuda på i de aktuella auktionerna, är införandet av ett tak på tillståndsinnehavarnas totala spektruminnehav (globala spektrumtak). Globala spektrumtak skulle förutom att värna en effektiv konkurrens mellan mobiloperatörerna även öka förutsägbarheten av framtida auktioners villkor”, skriver Konkurrensverket. 

Konkurrensverket anser därför att PTS bör ta fram en analys om ett införande av globala spektrumtak kan värna konkurrensen mellan svenska mobiloperatörer.


Dela sidan:
Skriv ut: