Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KKV: Polisen gjorde otillåtet köp av bärgningstjänster

Nyheter
Publicerad: 2021-06-11 12:54
Det aktuella bilden har inget med artikeln att göra. Foto: JJs Bilbärgning AB

Polismyndigheten har under flera år köpt bärgningstjänster utan att ha korrekt upphandlade avtal på plats.
Nu yrkar Konkurrensverket att Polismyndigheten ska betala 2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling värd 30 miljoner kronor.

Polisen har under flera år saknat ramavtal för sitt återkommande behov av bärgningstjänster. Det uppger Konkurrensverket i en anmälan till Förvaltningsrätten där Konkurrensverket ansöker om att Polismyndigheten ska betala 2 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Inga undantag från annonseringsplikten

Konkurrensverket uppger att Polismyndigheten inte har upphandlat nya ramavtal i takt med att de gamla har löpt ut har ramavtal saknats under en period som i huvudsak sträcker sig från 2017 till 2020. Under perioden har myndigheten i stället tilldelat leverantörer av bärgningstjänster enskilda uppdrag utan att de först har annonserats enligt lagen om offentlig upphandling.

Det har enligt Konkurrensverket inte framkommit några omständigheter i utredningen som medger ett undantag från annonseringsplikten. Av anmälan framgår det även att Polismyndigheten inte heller har gjort gällande att det funnits förutsättningar för att tillämpa något undantag. Avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling, enligt KKV.

Upphandlingens värde cirka 30 miljoner kronor

Konkurrensverket uppskattar upphandlingens värde till cirka 30 miljoner kronor.

– En upphandlande myndighet måste ha sådana rutiner på plats att organisationen följer lagen om offentlig upphandling. Utan god kontroll på sina avtal riskerar myndigheten att inköpen blir dyrare. Det blir dessutom svårare att följa upp kvaliteten på de tjänster som levereras, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

”Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet anser Konkurrensverket att en upphandlingsskadeavgift på 2 000 000 kronor är en proportionerlig sanktion för den aktuella överträdelsen”, skriver KKV i skrivelsen till Förvaltningsrätten.


Dela sidan:
Skriv ut: