Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Johan förvaltar fler fonder än det finns kvinnliga förvaltare i Sverige

Nyheter
Publicerad: 2023-03-08 08:07
Kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra

Finansbranschen, framförallt förvaltarbranschen, är mansdominerad. Det är konstaterat efter Morningstars granskning av könsfördelningen bland de svenska fondförvaltarna.

Morningstar har undersökt könsfördelningen bland våra svenska fondförvaltare. Granskningen visade att endast 8 procent av fondförmögenheten förvaltas av en kvinna i egen regi, eller ett team bestående av enbart kvinnor.

Fonder där en kvinna är en del av ett större team så stiger andelen till 22,4 procent. Det är alltså tydligt att kvinnor i större utsträckning är del av ett team av manliga förvaltare, än att förvaltarteamet består av en enskild kvinna eller ett team av bara kvinnliga förvaltare, enligt Morningstar.

Sett till kvinnliga förvaltare och antalet fonder så är siffrorna snarlika. Kvinnor förvaltar 9 procent av fonderna i Sverige, om vi inkluderar kvinnor som en del av ett förvaltarteam med män så stiger andelen till 20 procent. Men 79 procent av fonderna förvaltas av enbart män, eller en grupp av män.

Johan förvaltar flest fonder

Morningstar har även tagit fram vilket förvaltarnamn som dyker upp på flest fonder i Sverige. Det visade sig vara Johan. Hela 78 svenskregistrerade fonder förvaltas av en Johan, medan det totala antalet kvinnliga förvaltare är 75. 

Det fondbolag i Sverige som är bäst när det kommer till fördelning av kvinnliga förvaltare är Healthinvest som totalt har två fonder, men där ena fonden har ett helt kvinnligt förvaltarteam, enligt Morningstar. 

Aktie-Ansvar och Skandia kommer på en andraplats med en tredjedel av fonderna som förvaltas helt av kvinnor. 

Av totalt 87 fondbolag (kategoriserade under ”Branding Name”) har dock hela 72 fondbolag, eller 83 procent, inte en enda fond som förvaltas enbart av en kvinnlig förvaltare eller ett helt kvinnligt team, enligt Morningstar.


Dela sidan:
Skriv ut: