Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JO: Handläggningstiderna hos Säpo är oacceptabelt långa

Nyheter
Publicerad: 2022-11-10 13:52
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

JO har genomfört en inspektion av Säkerhetspolisen avseende handläggningstider i utlänningsärenden som remitterats från Migrationsverket. JO konstaterar återigen att handläggningstiderna generellt sett är oacceptabelt långa och att det är bekymmersamt att de inte har förbättrats sedan JO:s beslut för ett år sedan.

JO Per Lennerbrant har tidigare i ett beslut från 2021 konstaterat att handläggningstiderna hos Säkerhetspolisen i ärenden om medborgarskap och uppehållstillstånd är för långa. JO kan i den dagliga klagomålshanteringen se att det tar lång tid för Säkerhetspolisen att svara på Migrationsverkets remisser. Per Lennerbrant har därför inspekterat Säkerhetspolisen med särskilt fokus på handläggningstiderna i dessa ärenden.

Inga förbättringar – bekymmersamt

I protokollet uttalar JO Per Lennerbrant att handläggningstiderna generellt sett är oacceptabla, men konstaterar också att Säkerhetspolisen är medveten om det minst sagt besvärliga läget och har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med handläggningstiderna och planerar för ytterligare åtgärder för att förbättra läget.

– Det är naturligtvis positivt att Säkerhetspolisen vidtagit och planerar åtgärder för att komma till rätta med situationen. Det är dock bekymmersamt att handläggningstiderna inte tycks ha förbättrats särskilt mycket sedan mitt beslut 2021 och läget är allvarligt. Säkerhetspolisen måste nu vidta kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna, säger JO Per Lennerbrant.

Mot bakgrund av vad som kommit fram under inspektionen överlämnar JO en kopia av protokollet till Regeringskansliet för kännedom.


Dela sidan:
Skriv ut: