Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JO: Fel att debitera den som tackat nej till coronavaccin på plats

Nyheter
Publicerad: 2021-11-17 09:49

När paret fick reda på vilket vaccin de skulle vaccineras med tackade de nej och vände på klacken – då debiterades de 400 kronor för uteblivet besök.
Ett felaktigt beslut av regionen, anser JO, som konstaterar att agerandet inte är förenligt med de grundläggande kraven inom hälso- och sjukvården på frivillighet, information och delaktighet.

Mannen och hustrun hade bokat tid för vaccination mot covid-19 inom Region Kalmar och kom till sin bokade tid för att få sina sprutor.
När de fick reda på vilket av vaccinen de skulle få valde de dock att tacka nej och gick därifrån. De kom därför att debiteras 400 kronor för uteblivet besök, vilket paret ansåg vara felaktigt då de inte uteblivit från besöket.

Nu har Justitieombudsmannen granskat fallet och riktar kritik mot Region Kalmars agerande.

– Jag inser att det är bekymmersamt för regionen när patienter som har bokat tid väljer att inte genomföra vaccinationen, särskilt om tillgången på vaccin är begränsad, men den aktuella situationen kan inte anses innefattas i det i lagtexten valda uttrycket ”uteblir från avtalade besök”. Uttrycket för närmast tanken till den situationen att patienten över huvud taget inte har inställt sig, säger chefsJO Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

Inte förenligt med frivillighetskravet

Justitieombudsmannen konstaterar också att regionens agerande inte varit förenligt med de grundläggande kraven på frivillighet, information och delaktighet.

– Jag anser inte heller att det är förenligt med de grundläggande kraven inom hälso- och sjukvården på frivillighet, information och delaktighet att patienter som tackar nej i den situationen drabbas av en avgift, säger chefsJO Erik Nymansson.


Dela sidan:
Skriv ut: