Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JK: FHM:s allmänna råd inskränker inte religionsfriheten

Nyheter
Publicerad: 2021-02-09 13:45
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Folkhälsomyndighetens allmänna råd är inte bindande och den paragraf om var och ens personliga ansvar att avstå från att delta i, bland annat, större dop innebär ingen inskränkning av religionsfriheten.
Det slår Justitiekanslern fast i ett färskt beslut.

Efter att Folkhälsomyndigheten i april förra året utfärdat allmänna råd
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 överklagade en man beslutet om dessa till förvaltningsrätten. Råden innehöll bland annat en paragraf om var och ens personliga ansvar att avstå från att delta i större sociala sammanhang som exempelvis dop, kalas och bröllop. Av mannens överklagandet framgick att han ville att ordet dop skulle strykas ur de allmänna råden, samt att beslutet skulle inhiberas.

Förvaltningsrätten konstaterade dock att ”allmänna råd har typiskt sett inte har ett sådant innehåll att de får faktiska verkningar av sådant slag att de är överklagbara” och att dessa ”inte är bidande vare sig för enskilda eller myndigheter” varför man avslog mannens överklagande. Kammarrätten gjorde sedan en liknande bedömning och avslog mannens överklagande dit.

Efter detta valde mannen att vända sig till Justitiekanslern och där begära skadestånd av staten med 10 000 kronor för kränkning på den grunden att ”de allmänna råden till den del de rör dop har åsidosatt hans religionsfrihet samt att avvisandet och den långsamma handläggningen av hans överklagande har åsidosatt hans rätt till domstolsprövning”.

Ingen inskränkning av religionsfriheten

Nu slår även Justitiekanslern fast att Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte utgör bindande föreskrifter, ”utan endast generella rekommendationer”. Myndighetens beslut har därför inte inneburit någon inskränkning av religionsfriheten och har således varit förenlig med såväl Regeringsformen som Europakonventionen.

JK anser inte heller att varken Folkhälsomyndighetens eller förvaltningsdomstolarnas beslut och handläggning i någon del inneburit något integritetskränkande brott eller överträdelse av Europakonventionen eller RF. Sökanden har därför inte rätt till någon ersättning för kränkning.


Dela sidan:
Skriv ut: