Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar

Nyheter
Publicerad: 2023-01-24 09:00

Ny statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020.
Störst är intresset för att delta i upphandlingar av IT-tjänster. Där är genomsnittet 16,9 anbud per upphandling.

Varje år gör upphandlingspliktiga inköp till ett värde av över 800 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av BNP. År 2021 annonserades över 18 000 upphandlingar. Det framgår av statistik från Upphandlingsmyndigheten.

Intresset för att lämna anbud har ökat med 32 procent sedan 2017. År 2021 inkom i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,1 år 2017.

I regionernas upphandlingar inkom år 2021 8,1 anbud per upphandling, motsvarande siffra för kommunerna är 5,2.

– Vi ser en tydlig och stadig ökning av företagens intresse för att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det är positivt eftersom ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och ökad kvalitet, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

IT-tjänster och hälso- och sjukvård

Enligt Upphandlingsmyndigheten lämnas det i 40 procent av upphandlingarna bara 1 eller 2 anbud. I knappt var tionde upphandling lämnas däremot över 10 anbud. Det är vid upphandling av IT-tjänster samt hälso- och sjukvård som intresset är som störst.

Stora företag lämnar vanligen fler anbud än små och medelstora och tilldelas därför fler kontrakt i genomsnitt. Sweco, WSP och ÅF-Infrastructure var de anbudsgivare med flest kontrakterade anbud 2021, enligt Upphandlingsmyndigheten.

– De företag som vann flest upphandlingar 2021 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upp­handlingar annonseras inom dessa branscher, säger Andreas Doherty.

Ett av tre anbud leder till kontrakt

Enligt Upphandlingsmyndigheten leder ett av tre anbud leder till kontrakt. Små och medelstora företag stod tillsammans för 68 procent av anbuden som ledde till ett kontrakt 2021.

Spridningen på upphandlingarnas värde är stor. I hälften av upphandlingarna uppgick värdet till mellan 1 och 10 miljoner kronor. Ett fåtal upphandlingar uppgick till mycket stora belopp. I 59 upphandlingar översteg värdet 500 miljoner kronor och i 29 upphandlingar översteg det 1 miljard kronor. Drygt 1 300 upphandlingar stod tillsammans för 80 procent av det totala värdet 2021.


Dela sidan:
Skriv ut: