Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte diskriminering när barn förbjöds tala modersmål i skolan

Nyheter
Publicerad: 2019-07-22 11:22
Foto: Hasse Holmberg / TT

Det var inte fråga om diskriminering tre barn förbjöds att tala finska på lektioner och på fritidshemmet. Det slår Diskriminerings-ombudsmannen fast och konstaterar att det finns situationer som berättigar att vissa språkpolicys används i skolan.

Föräldrar till tre barn har gjort anmälningar till Skolinspektionen om att deras barn förbjuds att använda sitt modersmål, finska, i skolan. Enligt föräldrarna stöter de på motstånd och okunskap från skolans sida om barnens rätt till sitt modersmål varför deras språkliga rättigheter inte respekteras.

Bland annat ska barnen av en idrottslärare ha förbjudits att prata finska under lektionstid och dessutom förbjudits att tala finska på en av skolans fritidsavdelningar. Skolinspektionen lämnade över föräldrarnas anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen som nu tittat närmare på barnens situation.

”Ville undvika onödiga kränkningar”

Västerås kommun har i sitt yttrande till Diskrimineringsombudsmannen uppgivit att man inte har någon riktlinje eller något särskilt förhållningssätt gällande språkanvändning annat än att eleverna ska få tala finska under lektioner, på raster och på fritids.

Om en elev stör undervisningen i klassrummet finns dock möjligheten för en lärare att vidta åtgärder för att ”tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande”, vilket även gäller de sverigefinska eleverna. Enligt kommunen får eleverna prata finska på både raster och på fritids, men kan bli tillsagda att rata svenska ”så att alla förstår när situationen så kräver”. Det kan exempelvis röra sig om att något barn signalerar att det känner sig utanför eller kränkt, och att eleverna därför behöver tala ett språk som alla förstår.

Vad gäller de anmälda händelserna anser Västerås kommun att man inte förbjudit några barn att tala finska utan att det handlat om tillfällen där andra barn i klassen blivit förbryllade och ifrågasatt vad de sverigefinska barnen egentligen pratade om. Det har även handlat om att få barnen att prata svenska för att ”undvika missuppfattningar och onödiga kränkningar”.

Lämpligt och nödvändigt med språkpolicy ibland

Diskrimineringsombudsmannen gör nu bedömningen att en språkpolicy som syftar till att tillämpas i vissa situationer för att motverka att barn exkluderas får anses ha ett berättigat syfte. Att skolpersonal vid en given situation ber alla elever att prata ett språk som alla förstår i syfte att undvika att enskilda elever ställs utanför gemenskapen framstår, enligt DO, också ”som såväl lämpligt som nödvändigt”.

Mot bakgrund av de svårigheter som finns i utredningshänseende vad gäller personalens ”faktiska bevekelsegrunder”, och eftersom DO saknar underlag för att sätta anmälarnas uppgifter framför kommunens, finns inget stöd för DO att fastslå att kommunen överträtt diskrimineringsförbudet. Ärendet avslutas därför.


Dela sidan:
Skriv ut: