Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inget hinder att ha EU-medborgare i förvar inför utvisning

Nyheter
Publicerad: 2022-09-19 12:47
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Det finns inget hinder att en EES-medborgare tas i förvar under fyra veckor innan utvisning verkställs. Det kommer Migrationsöverdomstolen fram till.

Migrationsverket avslog den 28 december 2021 en mans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till Sverige och utvisade honom till Estland. Som stöd för utvisningen hänvisade Migrationsverket till bestämmelsen i utlänningslagen som gäller utvisning av EES- medborgare som har vistats i Sverige mer än tre månader och som inte har uppehållsrätt samt saknar de tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i landet. Mannen delgavs beslutet samma dag.

Sannolikt kommer att utvisas

Migrationsverket tog samtidigt mannen i förvar då det bedömdes sannolikt att han kommer att utvisas och det fanns risk att han avviker eller håller sig undan. Beslutet motiverades bland annat med att han tidigare avvikit och hållit sig undan samt förekommer i tolv avsnitt i belastningsregistret. 

Han dömdes i maj 2021 till fängelse i ett år och två månader för rån och narkotikabrott och skulle friges villkorligt den 28 december 2021. Han har även tidigare dömts till fängelse i fyra månader för bland annat försök till rån, och vid två tillfällen till ungdomstjänst för misshandel. 

Med hänvisning till att mannen har begått brott som kan leda till fängelse och tidigare har avvikit bedömde Migrationsverket att det fanns risk att han avviker och att det inte var tillräckligt att ställa honom under uppsikt. 

Mannen överklagade försvarsbeslutet till förvaltningsrätten i Göteborg som upphävde beslutet. Domstolen hänvisade till att mannen är EU-medborgare, vilket innebär att han har rätt att röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. 

”Det hade funnits möjlighet för Migrationsverket att inte meddela en tidsfrist för det fall att verket ansåg att det förelåg synnerliga skäl. Detta har verket inte gjort. Det kan därför inte anses proportionerligt att hålla IV i förvar”, uppgav domstolen.

Migrationsverket överklagade domen

Migrationsverket överklagade domen och yrkade att beslutet om förvar skulle fastställas.

Rättsfrågan i målet är om Migrationsverkets beslut att placera mannen, som är EU-medborgare, i sannolikhetsförvar i syfte att undvika att han avviker från verkställighet av utvisningsbeslutet under den tid om fyra veckor innan verkställighet av beslutet får endast ske, var riktigt.

Mannen ansåg att överklagandet skulle avslås och menade att det inte är möjligt att ta en EES-medborgare i förvar under den tid som utvisningsbeslutet inte kan verkställas. Vidare menade mannen att Migrationsverkets beslut om förvar är oproportionerligt och saknar grund. Han hävdade även att det inte finns någon aktuell avvikanderisk och han inte hindrar verkställighet på annat sätt. Vidare har han även uppgett att utvisningsbeslutet har ännu inte fått laga kraft och det är inte sannolikt att han kommer att utvisas. Han uppger även det inte finns någon risk att han bedriver fortsatt brottslig verksamhet i Sverige eller avviker och håller sig undan ett beslut om utvisning. 

Sannolikt att mannen utvisas

Migrationsöverdomstolens bedömning är att det var sannolikt att mannen kommer att utvisas och att det både fanns en påtaglig avvikanderisk på grund av hans tidigare undanhållande och en risk för fortsatt brottslighet. Förutsättningarna för förvar var därför uppfyllda, menar Migrationsöverdomstolen. 

Att mannen är EES-medborgare hindrar inte att han togs i förvar under fristen om fyra veckor, uppger Migrationsöverdomstolen som även uppger att beslutet om sannolikhetsförvar inte heller är oproportionerligt med hänsyn till hans personliga förhållanden.


Dela sidan:
Skriv ut: