Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ingen läste Polisens mejl – då blev mannen kvar i förvar

Nyheter
Publicerad: 2019-12-03 14:38
Foto: Johan Nilsson / TT

En uzbekisk man som skulle släppas ur förvar blev kvar i ytterligare två dagar – utan laglig grund.
Detta efter en kommunikationsmiss mellan Polisen och Migrationsverket.
Nu riktar JO allvarlig kritik mot Migrationsverket för myndighetens bristande rutiner.

Den 19 februari förra året beslutade Polismyndigheten att en uzbekisk man inte längre skulle hållas i förvar.

En polisanställd mejlade det aktuella beslutet till en handläggare på förvarsenheten, men handläggaren hade slutat sitt arbetspass för dagen.

Efter telefonkontakt uppmanades polisen att istället skicka beslutet till en gruppbrevlåda och väl där markerades beslutet felaktigt som åtgärdat av Migrationsverket och diariefördes inte heller.

”Helt oacceptabelt” att mannen hölls kvar i två extra dygn

Konsekvensen av detta blev att ingenting hände med den uzbekiske mannen innan handläggaren, som fått det första mejlet, kom tillbaka från två dagars ledighet och mannen kunde släppas ur förvar.

Nu riktar JO allvarlig kritik mot Migrationsverket och framhåller att det är ”helt oacceptabelt” att mannen, till följd av att Migrationsverket inte uppmärksammat ett beslut från Polismyndigheten om att han inte längre skulle hållas i förvar, varit frihetsberövad i närmare två dygn utan laglig grund.

Vidare skriver JO i sitt beslut att han är ”mycket kritisk till att Migrationsverkets rutiner för handläggningen när ett beslut om ur förvar fattats var bristfälliga och dessutom otillräckligt dokumenterade”.

Även Polisen får känga av JO

Även Polisen får kritik från JO som anser att ”det inte är godtagbart” deras rutiner gällande säkerställande av ett besluts verkställighet inte finns dokumenterade.

Dessutom, framhåller JO, att Polisen ska kritiseras för att man ”uppenbarligen inte säkerställt” att samtliga tjänstemän ska tillämpa rutinerna om de känner till att de finns.


Dela sidan:
Skriv ut: