Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

IMY riktar kritik mot inkassobolag som drivit in tvivelaktiga fordringar

Nyheter
Publicerad: 2023-03-09 07:55
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, riktar kritik mot inkassobolaget G Inkasso AB som brutit mot inkassolagen genom att driva in tvivelaktiga fordringar.

Integritetsskyddsmyndigheten uppger i ett pressmeddelande att företaget G Inkasso AB har drivit in fordringar för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd. Myndigheten har inlett en tillsyn mot inkassobolaget för att utreda om det vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att de fordringar som bolaget åtagit sig att driva in har haft laglig grund.

Har brutit mot inkassolagen

”I sitt beslut konstaterar IMY att bolaget brutit mot inkassolagen, dels genom att inte tillräckligt ha kontrollerat giltigheten av de fordringar som bolaget driver in för Svenskt Fordonsskydd Ltd, dels genom att ha vidtagit inkassoåtgärder avseende fodringar när det förelegat sannolika skäl för att fordringar inte varit lagligen grundade eller annars framstått som obefogade”, framgår det av pressmeddelandet.

– Det har vållat gäldenärer onödig skada och olägenhet. Inkassobolag måste vidta rimliga åtgärder för att försäkra sig om att de fordringar som bolaget åtar sig att driva in har laglig grund, säger Evelin Palmér som är jurist på IMY.

IMY skriver att ”ett inkassobolag som tänkt inleda ett samarbete med en ny uppdragsgivare bör alltid sätta sig in i den presumtiva uppdragsgivarens verksamhet och rutiner. Utöver att hämta in information från uppdragsgivaren själv bör inkassobolaget göra egna kontroller för att bedöma karaktären av uppdragsgivarens verksamhet”.

Egna kontroller

Egna kontroller kan till exempel visa om uppdragsgivaren förekommer på Konsumentverkets eller Svensk Handels varningslista, om den har varit föremål för åtgärder från någon myndighet och vad som skrivs om den på internet i allmänhet. 

– Ett inkassobolag bör också efter att ett samarbete har inletts vara lyhörd för reaktioner från kravmottagare eller andra omständigheter som ger skäl att vidta ytterligare kontroller för att bedöma fordringarnas giltighet, säger Evelin Palmér.

IMY uppger att G Inkasso AB nu har avslutat samarbetet med Svenskt Fordonsskydd Ltd AB och vidtagit vissa åtgärder för att förbättra sina processfunktioner. 

”IMY förutsätter att G inkasso AB nu vidtar ytterligare åtgärder för att förbättra sina rutiner i syfte att undvika att medverka till indrivning av tvivelaktiga fordringar”, framgår det av pressmeddelandet.


Dela sidan:
Skriv ut: